1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztató az OGYÉI hatósági eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak és eljárási illetékek megfizetésének rendjéről

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (1) bekezdése általánosságban előírja, hogy az egyes közigazgatási hatósági eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű szolgáltatásának igénybevételéért díjat kell fizetni. Az Itv. felhatalmazást ad arra, hogy a konkrét igazgatási szolgáltatási díjak külön jogszabályokban legyenek megállapítva. Az egyes eljárások lefolytatásáért megállapított igazgatási szolgáltatási díjat 2018. január 1-jét követően is változatlanul az OGYÉI 100320000-00290050-00000000 számlaszámra kell megfizetni, és a megfizetés tényét a kérelem mellékleteként igazolni szükséges.

Amennyiben viszont egy közigazgatási hatósági eljárás kapcsán külön jogszabály nem állapít meg igazgatási szolgáltatási díjat, ez esetben az Itv. általános illetékfizetésre vonatkozó szabályai érvényesülnek. Az általános szabályt az Itv. 28. §-nak (1) bekezdése tartalmazza, mely alapján a közigazgatási hatósági eljárásért az Itv-ben megállapított illetéket kell fizetni.

 

2018. január 1-jétől az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szablyairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosulása révén megváltozott a közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó eljárási illeték megfizetésének rendje.

Figyelemmel az államháztartási szabályokra, valamint átutalással fizetett közigazgatási hatósági eljárási illetékek körében bekövetkezett változásokra, az egyes eljárások lefolytatásáért Itv-ben megállapított illetéket a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi 10032000-01012107-00000000 számlájára kell megfizetni, és a megfizetés tényét a kérelem mellékleteként igazolni szükséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Itv. 73. § (4) bekezdése alapján, az elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással – az átutalás közlemény rovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével - kell megfizetni. 

Az Itv. 73. § (6) bekezdése szerint amennyiben az eljárási illeték az eljárás megindítását megelőzően nem kerül megfizetésre, úgy azt legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni, amelyet a hivatali kapun keresztül igazolni szükséges. Ha a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljáró hatóság felhívására kell befizetni, az átutalás közlemény rovatában a fenti információk mellett az ügyszámot is fel kell tüntetni.

Frissítve: 2018.02.21 13:53