1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

a) a közzététel napja

2018. június 20.

b) az eljáró hatóság megnevezése

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

c) az ügy száma és tárgya

TFGY/5279/2015, gyógyszer-forgalmazás ellenőrzése

d) a jogsértő neve

VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelezte az OGYÉI felé, hogy a VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett Lánchíd Gyógyszertárban (1011 Budapest, Fő utca 12.) egyes vényköteles gyógyszerek tekintetében vénynélküli értékesítést talált.

Az OGYÉI az Ügyfél által az eljárás során becsatolt megrendelőlapok alapján megállapította, hogy az orvosi vényeken kívül 6670 doboz vényköteles gyógyszer került kiadásra külföldi nyelvű megrendelőlap alapján, melyeken szereplő osztrák és angol egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik a magyar egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett egészségügyi szolgáltatási tevékenység nyújtására jogosító engedéllyel.

Az OGYÉI megállapította, hogy további 30 doboz vényköteles gyógyszer esetében sem orvosi vényre, sem megrendelőlapra történő gyógyszerkiadása nem volt jogszerű.

Az OGYÉI megállapította, hogy Ügyfél az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletben szabályozott, kizárólag orvosi vényre vagy rendelvényre kiadható gyógyszereket külföldi egészségügyi szolgáltatónak, illetve ismeretlen felhasználónak adott át jogszerűtlenül, szabályos vény nélkül. 

A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet 2.) 1. § g) gc) pontja szerinti fokozottan ellenőrzött szer a 7. § (5) bekezdése vonatkozásában klonazepám hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek esetében a kiadott fokozottan ellenőrzött szer átvételét a gyógyszer átvevője a vényen aláírásával és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány számának feltüntetésével köteles igazolni.

A gyógyszertárból a beteghez került vényköteles gyógyszerek illegális úton történő ellenőrizetlen felhasználása veszélyt jelenthet a gyógyszert használók egészségére, szervezetére.

A gyógyszertárban a jogszerűtlen gyógyszerkiadási tevékenység hosszú időn keresztül, 2014. január 1. napjától 2016. február 12. napjáig ismételten több alkalommal valósult meg olyan gyógyszerkészítmények tekintetében, amelyek orvosi ellenőrzés nélküli felhasználása súlyos egészséget veszélyeztető állapotot idézhet elő.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 16. § (3) bekezdése és a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 7. § (5) bekezdése

g) a döntés rendelkező része

A VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot mint a Lánchíd Gyógyszertár (1011 Budapest, Fő utca 12.) egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár működtetőjét a gyógyszerek forgalmazásra vonatkozó szakmai szabályok és jogszabályok súlyos megsértése miatt 45.000.000,- Ft, azaz negyvenötmillió forint bírság megfizetésére kötelezem, és egyidejűleg megtiltom a Lánchíd Gyógyszertárban (1011 Budapest, Fő utca 12.) a jogsértő gyógyszer-forgalmazási tevékenység további folytatását, továbbá a VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett Lánchíd Gyógyszertár egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár (1011 Budapest, Fő utca 12.) működési engedélyét visszavonom.

h) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás ténye

A döntés bírósági felülvizsgálata folyamatban van.

Frissítve: 2019.01.08 12:32