1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
Forgalmazói regisztráció

Hazai sajátosságok

A 2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök 2017. május 20-áig hozhatók forgalomba. 

Ízesítés

Elektronikus cigaretta, valamint utántöltő flakon, továbbá dohányzást imitáló elektronikus eszköz dohány, mentol, valamint gyümölcsös ízesítéssel 2020. május 20-áig forgalomba hozható. 

Nikotinmentes termékek

Magyarországon a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól​ szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 7/D szakasza alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet értékeli az elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok gyártónak és importőreinek bejelentéseit. A témában releváns rendelkezéseket az Nvt. ,a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról​ szóló 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet tartalmazza az Európai Parlament és Tanács 2014/40/EU irányelvében foglaltakkal összhangban.

 

A fentijogszabályok értelmében a nikotinmentes folyadékot tartalmazó tartályt vagy patront bejelenteni nem szükséges. Ennek megfelelően ezeket a termékeket az OGYÉI a listájából törölni fogja -https://ogyei.gov.hu/az_ogyei_altal_nyilvantartasba_vett_elektronikus_cigarettak_utantolto_flakonok_folyadekok_es_dohanyzast_imitalo_elektronikus_eszkozok_listaja/.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket ez a kitétel nem érinti, ezeket a termékeket a jövőben is szükséges nyilvántartásba vetetni.

 

Kit-pack

A Kit-pack termékeket szintén a közös adatbeviteli kapun szükséges bejelenteni. A Kit-pack tartozékait árusítani külön nem lehet, azonban a bejelentett és az OGYÉI által nyilvántartásba vett termékekből lehet kit-pack csomagokat gyártani. Amennyiben a kit-pack terméket úgy jelenti be, hogy valamelyik tartozéka nincs nyilvántartásba véve, akkor bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. 

Bejelentések kezelése

A nyilvántartásba vételi kérelmeket folyamatosan fogadja Intézetünk. 

A nyilvántartásba vétel termékkódonként történik. A termékkódok esetében a közös adatbeviteli kapun történő feltöltéstől számított 6 hónap (180 nap) után helyezhető a termék a piacra, amennyiben az OGYÉI nyilvántartásba veszi és erről igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételi eljárás 60 nap, mely után az OGYÉI:

  • hiánypótlásra szólíthat fel,
  • a jogszabályi megfelelőség hiányában az érintett termék tekintetében a termék nem megfelelősségéről értesítést küld, vagy
  • a bejelentésről igazolást állít ki.

Forgalmi adatok

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi. XLII. törvény(a továbbiakban: Nvt.) 7/D. §-ának (1) bekezdése és adohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól Korm. rendelet(a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2016. május 20. napjától az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) hatáskörébe tartozik az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatal előtti bejelentésének kezelése.

 

A fent hivatkozott Korm. Rendelet 9/a pontja, 19/ D bekezdése alapján az elektronikus cigaretták, a dohányzást imitáló elektronikus eszközök és utántöltő flakonok gyártói és importálói kötelesek a közös adatbeviteli kapun keresztül évente adatokat szolgáltatni a tárgyévet követő év március 31-éig

a) márkanevenként és terméktípusonként az értékesítési volumenekről,

b) a különböző fogyasztói csoportok, köztük a fiatalkorúak, a nemdohányzók és a dohányzók főbb típusainak preferenciáiról,

c) a termékek értékesítési módjáról, és

d) az a)–c) pontban foglaltakkal kapcsolatosan végzett piackutatások összefoglalóiról, mellékelve azok angol fordítását is,

azzal, hogy a tárgyév a listák benyújtását megelőző év január 1-jétől december 31-éig tart.

 

A Korm. Rendelet Záró rendelkezésének 9 pontja alapján a 2016. május 19-én már forgalomban lévő elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszközök esetében a MódR.-rel megállapított 19/D. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek első alkalommal 2017. december 31-éig kell eleget tenni.

 

A fentiek értelmében ezúton szeretnénk kérni, hogy az egyes product id-khoz tartozó adatokat az EU CEG rendszerébe feltölteni szíveskedjenek.

 

Frissítve: 2020.08.07 09:17