1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

A tetrazol-csoportot tartalmazó angiotenzin-II receptorblokkolókkal (sartan típusú készítmények) kapcsolatban lefolytatott felülvizsgálati (Art. 31 referral) eljárás követelményeinek teljesítése

A tetrazol-csoportot tartalmazó angiotenzin-II receptorblokkolókkal (sartan készítmények) kapcsolatban lefolytatott felülvizsgálati eljárás ajánlásait (CHMP Art. 31 referral) figyelembe vevő, az Európai Bizottság (EC) által kiadott határozat megjelenését követően a forgalomba hozatali engedély jogosultaknak az alábbi feltételeknek kell eleget tenniük:

1. A forgalomba hozatali engedély jogosultaknak gondoskodniuk kell arról, hogy a gyógyszerkészítményeikhez felhasznált hatóanyagokra érvényben legyen egy, valamennyi N-nitrózamin szennyező ellenőrzésére alkalmas stratégia. .

2. A forgalomba hozatali engedély jogosultaknak a hatóanyagok NDMA és NDEA tartalmára vonatkozóan átmeneti specifikációs határértékeket kell bevezetniük.

A Bizottsági (EC) határozatot követő két éven belül az NDMA-ra és NDEA-ra vonatkozó határértéket le kell csökkenteni legfeljebb 0,03 ppm szintre.

Mindezeken túl, kockázatértékeléssel kell felmérni az N–nitrózaminok képződésének lehetséges kockázatát.

A forgalomba hozatali engedély jogosultaknak az alábbi eljárásmódot kell követniük:

Meglévő forgalomba hozatali engedély esetén:

1. A forgalomba hozatali engedély jogosultnak az új feltételek forgalomba hozatali engedélybe történő implementálásához IAIN C.I.11.a típusú módosítást kell benyújtania a Bizottsági határozat megjelenését követő 10 napon belül.

2. A nitrózaminokra vonatkozó kockázatértékelés alapján megfelelő ellenőrzési stratégiát kell biztosítani.

A forgalomba hozatali engedély jogosultnak ki kell kérnie és felül kell vizsgálnia a hatóanyag gyártójának kockázatértékelését.

Abban az esetben, ha a kockázatértékelés alapján nincs szükség a gyártási folyamat és ellenőrzési stratégia módosítására, a feltételek teljesítéséhez IAIN típusú, C.I.11. kategória szerinti módosítást kell benyújtani.

Amennyiben a kockázatértékelés eredményeként a hatóanyag vagy a köztitermékek gyártási folyamatát ellenőrző stratégia módosítása szükséges, a forgalomba hozatali engedély jogosultnak a hatóanyagra vonatkozó IB típusú (B.I.a.4.f) módosítási kérelmet kell benyújtania az aktualizált ASMF vagy a teljes 3.2.S Modulban közölt adatok alapján. A CEP bizonylattal rendelkezők módosítási kérelmét az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságnál (EDQM) kell előterjeszteni. A CEP bizonylattal rendelkező hatóanyagok esetében a frissített CEP-et a forgalomba hozatali engedély jogosultjának IA típusú (B.III.1) típusú módosítási kérelem útján kell benyújtania.

Amennyiben a kockázatértékelés eredményeként gyártási folyamat módosítása szükséges, úgy a forgalomba hozatali engedély jogosultjának a hatóanyagra vonatkozóan egy II. típusú módosítást (B.I.a.2.b) kell benyújtania az aktualizált ASMF vagy a 3.2.S Modulban közölt adatok alapján. A CEP bizonylattal rendelkezők módosítási kérelmét az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságnál (EDQM) kell előterjeszteni. A CEP-pel rendelkező hatóanyagok esetében a frissített CEP-et a forgalomba hozatali engedély jogosultjának IA típusú (B.III.1) típusú módosítási kérelemútján kell benyújtania.

3. A hatóanyag specifikációját ki kell egészíteni az NDMA-ra és az NDEA-ra vonatkozó követelménnyel és vizsgálati módszerrel. :

A hatóanyag specifikációjának módosítása, mely alapján a 3.2.S.3.2 és 3.2.S.4.1.-5. fejezetek frissítése is szükséges. A CEP bizonylattal rendelkezők módosítási kérelmét az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságnál (EDQM) kell előterjeszteni. A frissített CEP-et a forgalomba hozatali engedély jogosultjának IA típusú (B.III.1) típusú módosítási kérelem formájában kell benyújtania, továbbá a hatóanyagra vonatkozó kiegészített specifikációkat IB típusú (B.I.b.1.h) módosítással kell a dokumentációba bevezetnie.

A hatóanyag specifikációjának módosítása, mely alapján a 3.2.S.3.2 és 3.2.S.4.1.-5. fejezetek frissítése is szükséges. Amennyiben a hatóanyagra vonatkozó információ frissített ASMF vagy teljes 3.2.S modul formájában szerepel a dokumentációban, úgy a forgalomba hozatali engedély jogosultjának a hatóanyag specifikációjának kiegészítésére vonatkozóan IB típusú módosítási kérelmet (B.I.b.1.h) kell benyújtani.

A CEP / ASMF / Module 3.2.S esetében a készítménygyártó hatóanyagra vonatkozó specifikációjában az alábbi átmeneti határértékekre vonatkozó követelményt kell bevezetni:

 

Hatóanyag*

Legnagyobb napi adag (mg)

NDEA napi bevitel felső határa (ng/nap)

NDEA koncentráció felső határértéke a hatóanyagra vonatkoztatva (ppm)

NDMA napi bevitel felső határa (ng/nap)

NDEA koncentráció felső határértéke a hatóanyagra vonatkoztatva (ppm)

Valsartan

320

26.5

0.082

96.0

0.300

Losartan

150

26.5

0.177

96.0

0.640

Olmesartan

40

26.5

0.663

96.0

2.400

Irbesartan

300

26.5

0.088

96.0

0.320

Candesartan

32

26.5

0.820

96.0

3.000

*Ezek a határértékek nem alkalmazhatók azokra a tételekre, amelyekben a fenti N-nitrozaminok közül egyidejűleg egynél többet azonosítottak. Az ilyen tételeket el kell utasítani.

4. A Bizottsági határozatot követő két éven belül a hatóanyag specifikációjában az NDMA-ra és NDEA-ra vonatkozó határértéket legfeljebb 0,03 ppm-re kell csökkenteni, melynek bevezetéséhez a 3. pontban ismertetett módosítási eljárást kell lefolytatni. Ez alól természetesen kivétel, ha a 0.03 ppm-es határértékeket már a 3. lépéssel bevezették.

5. A Bizottsági határozatban megállapított feltételeket a tagállamok az 1. pontban megadott módosítás alapján implementálják a forgalomba hozatali engedélyekbe. A nemzeti gyógyszerhatóságoknak (Magyarországon az OGYÉI) benyújtott módosítás jóváhagyásával az alapfeltétel automatikusan teljesítettnek tekinthető. A kérelmezőknek azonban a kérelemhez benyújtott kísérőlevélben, a kérvényűrlapon a módosítási kategória megadásakor, valamint a háttérdokumentációban egyértelműen fel kell tüntetniük, hogy a módosítás a forgalomba hozatali engedély feltételének feloldása érdekében került benyújtásra.

Módosítási kérelem benyújtásának hiányában, azaz abban az esetben, ha a kockázatértékelés eredménye alapján nincs szükség a gyártási eljárás illetve a hatóanyag specifikációjának módosítására (mert ez már korábban megtörtént), a forgalomba hozatali engedély jogosultjának a feltételek feloldása érdekében akkor is be kell nyújtani egy C.I.11.a kategória szerinti IAIN típusú módosítást. Ebben az esetben a feltétel teljesítését az IAIN módosítási kérelem kísérőlevelében és a csatolt háttérdokumentációban a forgalomba hozatali engedély jogosultjának megfelelően indokolnia kell.

Folyamatban lévő forgalomba hozatali engedélyezésieljárások esetén:

1. Kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési stratégia biztosítása.

 o A 106. nap előtt:

A kockázatelemzést a folyamatban lévő forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a 3-as modulban kell dokumentálni.

o A 106. nap után:

A kockázatelemzés elvégzése elvárt feltétel, és amennyiben szükséges, a módosításokat hasonlóan kell implementálni, mint a már jóváhagyott termékeknél. (lásd fent).

2. A hatóanyagokra vonatkozó specifikáció kiegészítése az NDMA-ra és az NDEA-ra vonatkozó követelménnyel.

 o A 106. nap előtt:

Vizsgálati paraméter hozzáadása az NDMA és az NDEA meghatározására legfeljebb 0,03 ppm határértékkel. A 3.2.S.4.1.-5. fejezeteket ennek megfelelően frissíteni kell.

o A 106. nap után:

Vizsgálati paraméter hozzáadása az NDMA és az NDEA meghatározására az átmeneti időszakra megadott maximális határértékkel (lásd fenti táblázat). A 3.2.S.4.1.-5. fejezeteket ennek megfelelően frissíteni kell. Amennyiben szükséges, úgy ennek feltétele a forgalomba hozatali engedély jogosultjának nyilatkozata, mely szerint az NDMA és az NDEA meghatározására szolgáló analitikai módszer leírását és validálását a forgalomba hozatali engedély kiadását követően a lehető leghamarabb módosítási kérelem formájában be fogja nyújtani a hatóságnak.

Frissítve: 2020.01.28 15:34