1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

IVD regisztráció

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről (továbbiakban IVD eszközök) szóló 8/2003 (III. 13.) EszCsM rendelet (továbbiakban R.) 7. § szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez ki kell tölteni a formanyomtatványt.(Orvostechnika-nyomtatványok) A formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a nyomtatványban szereplő Kitöltési Útmutatót.

 

Az ÁLTALÁNOS IVD eszközöknél a Formanyomtatványhoz mellékelni kell a kitöltött R. 3. sz. melléklete (kivéve) szerinti Gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá - ha a gyártó nevében Európai Meghatalmazott Képviselő jár el - a Gyártó meghatalmazását, amelyben a gyártó nyilatkozik arról, hogy a bejelentő a R. 7.§. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek tekintetében a gyártó nevében eljárhat.

Az ÖNELLENŐRZÉSRE szolgáló eszközök esetében (kivéve a vércukor mérésére szolgáló eszközöket) a Formanyomtatványhoz mellékelni kell a Gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá - ha a gyártó nevében Európai Meghatalmazott Képviselő jár el - a Gyártó meghatalmazását, valamint egy kijelölt szervezet által kibocsátott Tanúsítványt, amely igazolja a tervezési dokumentáció megfelelőségét a R. 3. sz. melléklet 6. pontjában foglaltaknak megfelelően.

A R. 2. mellékletének "B" LISTÁJÁBAN felsorolt eszközök (a vércukor mérésére szolgáló eszközök is) esetében a Formanyomtatványhoz mellékelni kell a Gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá - ha a gyártó nevében Európai Meghatalmazott Képviselő jár el - a Gyártó meghatalmazását, valamint egy kijelölt szervezet által kibocsátott Tanúsítványt, amely:

· igazolja, hogy a gyártó az érintett eszközök tervezésére, gyártására és végellenőrzésére a R. 4. sz. mellékletének (kivéve 4. és 6. pont) megfelelő teljes körű minőségbiztosítási rendszert működtet, vagy

· a R. 5. sz. mellékletének megfelelően típusvizsgálati eljárással tanúsítja, hogy az eszköz megfelel a rendelet vonatkozó előírásainak, továbbá a R. 6. sz. mellékletének 5. pontja szerint minden egyes termék ellenőrzésével igazolja, hogy a vizsgált termék megfelel a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, vagy

· a R. 5. sz. mellékletének megfelelően típusvizsgálati eljárással tanúsítja, hogy az eszköz megfelel a rendelet vonatkozó előírásainak, továbbá a R. 6. sz. mellékletének vagy

· a R. 5. sz. mellékletének megfelelően típusvizsgálati eljárással tanúsítja, hogy az eszköz megfelel a rendelet vonatkozó előírásainak, továbbá a R. 7. sz. melléklet szerinti gyártásminőség-biztosítási eljárással igazolja a gyártó minőségügyi rendszerének megfelelőségét

A R. 2. mellékletének "A" LISTÁJÁBAN felsorolt eszközök esetében a Formanyomtatványhoz mellékelni kell a Gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá - ha a gyártó nevében Európai Meghatalmazott Képviselő jár el - a Gyártó meghatalmazását, valamint egy kijelölt szervezet által kibocsátott Tanúsítványt, amely:

· igazolja, hogy a gyártó az érintett eszközök tervezésére, gyártására és végellenőrzésére a R. 4. sz. mellékletének megfelelő teljes körű minőségbiztosítási rendszert működtet, továbbá, hogy a kijelölt szervezet a melléklet 4. pontja szerint elvégezte az ebbe az eszközcsoportba tartozó eszközök tervdokumentációjának vizsgálatát, és megtörtént a termékek igazolása (verifikálása) a melléklet 6. pontjának megfelelően, vagy

· az eszköz megfelelőségét a R. 5. sz. mellékletének megfelelően típusvizsgálati eljárással, továbbá a gyártó minőségügyi rendszerének megfelelőségét a R. 7. sz. mellékletének (gyártásminőség biztosítás) megfelelően tanúsítja.

A TELJESÍTŐKÉPESSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE szánt eszközök bejelentés-kötelesek, de forgalomba nem hozhatók. A bejelentéshez szükséges a R. 8. sz. mellékletének megfelelőn kiállított nyilatkozat, amely tartalmazza a melléklet (2) pontjában felsorolt dokumentációt.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás elején kell megfizetni, a befizetés tényét a kérelem benyújtásakor igazolnia kell az ügyfélnek. A befizetésen kérnénk feltüntetni a kérelem tárgyát a közlemény rovatban.

A nyilvántartásba vett adatok (pl. gyártó neve, címe, cégformája) megváltozása esetén szintén a Formanyomtatványt kell kitölteni. A Formanyomtatvány beérkezése után az OGYÉI kiállítja és elküldi az adatváltozások átvezetése után fizetendő díjról a számlát és az új igazolást.(az ügyintézési határidő a Ket. szerint).

Frissítve: 2017.11.10 13:14