1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Speciális szabályok a COVID-19 koronavírus kezelésével összefüggő eljárások tekintetében - 2020.04.14.

A COVID-19 koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatban lefolytatandó, a járvány kezelésével összefüggő eljárások tekintetében ideiglenesen - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig – alábbi eltérésekkel kell alkalmazni az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvényt (a továbbiakban: Gytv.):

1) Gytv. 25/C. § (1) bekezdésa)pont aa) alpontja alapján „a Magyarországon hatályos klinikai vizsgálatokra vonatkozó szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó országban legalább II. fázisú klinikai vizsgálatot már lefolytattak vagy ilyen vizsgálat folyamatban van”

Eltérés: fenti feltétel I. fázisú klinikai vizsgálattal is teljesíthető

 

2) Gytv. 25/C. § (1) bekezdésb)pontja alapján: „a gyógyszer alkalmazását a kezelőorvos olyan beteg kezelése érdekében kérelmezi, aki életet veszélyeztető vagy maradandó károsodást okozó betegségben szenved”

 Eltérés: a kérelmező egészségügyi szolgáltató is lehet, és a kérelem előre meghatározott betegcsoportra vonatkozóan is benyújtható


3) A Gytv. 25/C. § (1) bekezdésd)pontja alapján: „az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazáshoz a gyógyszer gyártója hozzájárul és vállalja, hogy a gyógyszert térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a kezelés teljes időtartama alatt, vagy ha az korábban bekövetkezik, a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáig, és garantálja annak minőségét a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően”

Eltérés: fenti rendelkezést nem kell alkalmazni


Fontos hangsúlyozni, hogy az eltérések semmilyen tekintetben nem érintik azt a feltételt, miszerint a beteg vagy annak törvényes képviselője az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazáshoz a kockázatokra is kiterjedő tájékoztatáson alapuló írásos beleegyezését adja. Ennek szabályrendszere az egészségügyről szóló törvény általános szabályai szerint alakul.

 

A hivatkozott jogszabályok az alábbi linkeken olvashatóak:

Gytv.

99/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet az egyes gyógyszerek veszélyhelyzet idején történő alkalmazásának szabályairól

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről


Információ a speciális szabályok alkalmazhatóságáról

Frissítve: 2021.01.21 15:48