1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Reklám- és ismertetésfelügyelet

A gyógyszer „különleges áru” státuszából adódóan a gyógyszerekkel kapcsolatos mindennemű információ – legyen az szakemberek tájékoztatását szolgáló gyógyszerismertetés, vagy laikusoknak szóló reklám – különös figyelmet, más reklámokhoz képest fokozott ellenőrzést igényel. Az OGYÉI reklámfelügyelete a gyógyszerreklámokra vonatkozó speciális jogszabályok alapján – szakhatóságként, szakértőként, illetve hatósági ellenőrzési jogkörével élve – őrködik a gyógyszer-információ szakszerűsége, szabályossága és hitelessége felett.

Mi minősül gyógyszerreklámnak?

A 2006. évi XCVIII. törvény bevezette a kereskedelmi gyakorlat fogalmát – ez egy „gyűjtő” fogalom, amelybe, többek között, a gyógyszerismertetés és a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök reklámja is beletartozik. A fogyasztóknak szóló reklámozásra, valamint az egészségügyi szakembereknek szóló ismertetésre vonatkozó előírások azonban továbbra is elválnak egymástól.

Kereskedelmi gyakorlat (a 2006. évi XCVIII. törvény szerint): 3. § 10. kereskedelmi gyakorlat: gyógyszer, tápszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésének, beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának előmozdítására irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenítési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció. A közforgalmú gyógyszertárak, az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző egysége és a fiókgyógyszertárak, valamint gyógyászatisegédeszköz szaküzletek esetében nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásakor, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályban előírt tájékoztatás nyújtása során végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység, továbbá a gyógyszerészi gondozás; Gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat különösen (a 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet szerint):

a) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz fogyasztóknak szóló reklámja,

b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetése,

c) ingyenes orvosi minta átadása,

d) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult részére ajándék, anyagi előny vagy más természetbeni juttatás adása, felajánlása vagy ígérete, kivéve, ha az csekély értékű és összefügg a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel,

e) gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök bemutatását, ismertetését segítő rendezvényen az ismertetői tevékenységet végző által biztosított vendéglátás,

f) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult személyek által látogatott szakmai, illetve tudományos célokat szolgáló rendezvény, program közvetlen vagy közvetett támogatása,

g) egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy számára szakmai rendezvényen, tanfolyamon történő részvétel támogatása.

Az OGYÉI reklámfelügyeleti tevékenysége

A gyógyszercsomagolás formai, grafikai megjelenése

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésének felügyelete

Az OGYÉI útmutatója a védőoltási kampányok engedélyezéséről

Frissítve: 2018.09.27 19:33