1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Ismertetéssel kapcsolatos bírósági ítéletek

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 16. § (6) bekezdésében előírtak szerint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv közhírré teszi a jogorvoslat során hozott és a közigazgatási döntés érdemében változást eredményező bírósági ítélettel kapcsolatos egyes információkat.

A Fővárosi Törvényszék 109.K.701.647/2020/11. számú ügyben hozott ítélete

A Fővárosi Törvényszék 1.K.701.823/2020/7. számú ügyben hozott ítélete

Frissítve: 2020.12.18 13:17