1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
Forgalmazói regisztráció

Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó specifikus előírásokat a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet tartalmazza.

Az anyatej-helyettesítő tápszer olyan különleges táplálkozási célú élelmiszer, amely önmagában kielégíti a csecsemők tápanyagszükségletét a születést követő hónapokban, a megfelelő kiegészítő táplálás bevezetéséig.

Az anyatej kiegészítő tápszer olyan különleges táplálkozási célú élelmiszer, amely csecsemők táplálására szolgál a megfelelő kiegészítő táplálás bevezetésekor, és amely a fő folyadék elemet alkotja ezen csecsemők fokozatosan változatosabbá váló étrendjében.

A specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről) felhatalmazást adott a hatálya alá tartozó termékkategóriákra vonatkozóan új, Bizottsági rendeletek elfogadására. Ezeknek a Bizottsági rendeleteknek ki kell egészíteni a 609/2013/EU rendelet alapvetően általános összetételi és tájékoztatási követelményeit az egyes termékkategóriákra vonatkozó specifikus (összetétellel, növényvédőszerekkel, címkézéssel, megjelenítéssel, reklámozással, forgalomba helyezéssel, tájékoztatással kapcsolatos) követelményekkel, figyelembe véve az általános előírásokat és a kapcsolódó műszaki és tudományos fejlődést. A rendelet előkészítéshez a Bizottság felkérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményt közölt a csecsemők és kisgyermekek tápanyag szükségleteiről és étrendi beviteleiről az Európai Unióban, és az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek alapvető összetételéről.

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, a 609/2013/EU rendelet hatálya alatt elfogadott Bizottsági rendelet (a Bizottság (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelete )a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről) 2016. február 22-én hatályba lépett. A rendelet kötelező alkalmazásának kezdete: 2020. február 22. A fehérjehidrolizátumokból gyártott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek esetében azonban csak 2021. február 22-től kell alkalmazni a rendeletet.

Anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló 20/2008 (V. 14.) EüM rendelet

EFSA tudományos vélemény a csecsemők és kisgyermekek tápanyag szükségleteiről és étrendi beviteleiről az Európai Unióban

EFSA tudományos vélemény az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek alapvető összetételérőlFrissítve: 2018.10.10 15:28