1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Megsemmisítés

Selejtezés

A vonatkozó jogszabály, a 66/2012. (IV. 2. ) Korm. rendelet alapján az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója és az állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, valamint a magán-állatorvos a tevékenysége során használt ellenőrzött anyagok selejtezését folyamatosan végzi és a selejtezett anyagokról tételes jegyzőkönyvet készít. A selejtezett anyagokat a megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó előírások szerint tárolja.

Megsemmisítés

Az Osztály megsemmisítési engedélyt állít ki a tevékenységi engedéllyel rendelkező gyártóknak és nagykereskedőknek a leselejtezett kábítószer és pszichotróp anyag, valamint az új pszichoaktív anyag készletek szakszerű megsemmisíttetésére, azaz elégetésére a speciális környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező égetőművekben. Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok forgalmazására jogosítja fel az engedélyest, az köteles a megrendelőktől éves rendszerességgel átvenni a tőle korábban beszerzett készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.

 

A megsemmisítési engedély iránti kérelemhez csatolni szükséges:

  • a selejtezési jegyzőkönyvek alapján összeállított tételes összesítő jegyzéket,
  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló átutalási bizonylatot.

A kérelemben meg kell jelölni:

  • a megsemmisítés helyét,
  • a megsemmisítés időpontját.

A megsemmisítés helyéről és időpontjáról - azt legalább tizenöt nappal megelőzően - a rendőrséget értesíteni kell. A selejtezett kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyag megsemmisítésénél jelen kell lennie a kábítószer-felelősnek vagy helyettesének, a kábítószerért felelős személynek, valamint a rendőrség képviselőjének. A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megsemmisítésének tényét tételes jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv egy példányát a helyszínen a rendőrség átveszi, egy példányát az OGYÉI-nek kell megküldeni, egy példányát pedig a selejtezési jegyzőkönyvekkel és az összesítő jegyzék egy példányával együtt a gazdálkodó szervezet köteles megőrizni.

A selejtezéssel és a megsemmisítéssel kapcsolatos részletes szabályokról a vonatkozó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 9. pontjában olvashatnak. 

Frissítve: 2023.10.26 15:54