1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Igazgatási szolgáltatási díj

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokért, illetve az engedély kiadásáért, módosításáért jogszabályban meghatározottak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A Kábítószerügyi Osztály egyes tevékenységeihez kapcsolódóan fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások és a hozzájuk tartozó díjtételek

Gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása

300 000 Ft

Gyógyászati célú tevékenységi engedély módosítása

60 000 Ft

Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása, módosítása

12 000 Ft

Ipari mák eseti termesztetési engedély kiadása, módosítása

60 000 Ft

Eseti kutatási engedély kiadása, módosítása

12 000 Ft

Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként

60 000 Ft

Ipari mákszalma, kannabisznövény, valamint ipari mák és magas THC tartalmú kender vetőmagja, továbbá biológiai minták, standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének kiadása szállítmányonként

12 000 Ft

Becslésmódosítási kérelem

60 000 Ft

Nyilvántartásba vételi eljárások során hatósági bizonyítvány kiadása

12 000 Ft

Megsemmisítési engedély kiadása

12 000 Ft

Díjfizetés módja

Az igazgatási szolgáltatási díjat az NNGYK 10032000-00290438-00000000 számú számlájára szükséges megfizetni. A befizetés kizárólag banki átutalással történhet.

A befizetési bizonylatot az eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani!

A közlemény rovatba szíveskedjenek a befizetés beazonosításához szükséges adatokat feltüntetni. Minden, a Kábítószerügyi Osztályt érintő befizetés esetén az átutalás közleményében a „KÁBFŐ” megnevezést szükséges szerepeltetni.

Pénzügyi adatok átutaláshoz

 

Frissítve: 2023.10.26 15:35