1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Regisztráció, nyilvantartasba vétel, EUDAMED

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (továbbiakban: R.) 17. § szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez a Nyomtatványok között szereplő Formanyomtatvány-gyártó és eszközbejelentéshez c. nyomtatványt kell kitölteni. (A formanyomtatvány tartalmazza a kitöltési útmutatót.)

(Megjegyzés: IVD eszközök esetében az IVD Regisztráció című tájékoztató ismerteti a követendő eljárást.)

A R. 17. § szerinti regisztrációt annak kell kérnie, akivel kapcsolatban az alábbi feltételek teljesülnek:

1. A Magyarország területén székhellyel rendelkező gyártó vagy a Magyarország területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselő, aki

2.a. I. osztályba sorolt vagy rendelésre készült orvostechnikai eszközöket gyárt

vagy

2.b. eszközkészletet, eszközrendszert állít össze

vagy

2.c. eszközkészletet, eszközrendszert vagy sterilizálásra szánt eszközt forgalomba hozatal céljából sterilizál.

Ebből következően egyéb esetekben (magasabb kockázati osztályba sorolt eszköz, nem magyar székhelyű gyártó, meghatalmazott képviselő, stb.) nem kell kérni a forgalomba hozatal feltételeként a termék regisztrációját.

  • I. kockázati osztályú eszköz esetében a Formanyomtatványhoz mellékelni kell a Nyomtatványok között található, kitöltött, I. kockázati osztályú orvostechnikai eszközökre vonatkozó Gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
  • A kitöltött Formanyomtatvány megküldésével egy időben a kérelmezőnek igazolnia kell az eljárás igazgatás szolgáltatási díjának megfizetését. Ezek után az OGYÉI a gyártót, nem Európai Unióból származó gyártó esetén a meghatalmazott képviselőt és az orvostechnikai eszközt nyilvántartásba veszi, és kiadja a R. 17. § (4) bekezdése szerinti igazolást (Ügyintézési határidő az Ákr. szerint).
  • A nyilvántartásba vételért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az átutalási megbízáson kérjük feltüntetni beazonosításhoz szükséges adatokat (pl: termék neve, kódja stb.).

 

A nyilvántartásba vett adatok (pl. gyártó neve, címe, cégformája) megváltozása esetén szintén a Formanyomtatványt kell kitölteni. Az igazgatás szolgáltatási díj átutalása vagy készpénz átutalási megbízáson történő befizetése és a befizetés tényének igazolása után az OGYÉI kiállítja az új igazolást. A változás átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az átutalási megbízáson kérjük feltüntetni: HU/CA01/….sz. regisztráció módosítása.

Rendelésre készült (egyedi) orvostechnikai eszköz esetében a Rendelésre készült orvostechnikai eszközök regisztrációja című tájékoztató ismerteti a követendő eljárást és a díjfizetéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Amennyiben a megfelelőség értékeléséhez kijelölt szervezet közreműködése szükséges, a Formanyomtatványhoz mellékelni kell a kijelölt szervezet tanúsítványának másolatát.

Külföldi gyártó esetében a Formanyomtatványhoz mellékelni kell annak igazolását, hogy a bejelentő a R. 17.§ (2) bekezdése szerint a Rendeletből eredő kötelezettségek tekintetében a gyártó nevében járhat el.


EUDAMED - Az orvostechnikai eszközök európai adatbankja

Az OGYÉI Orvostechnikai Főosztálya a hazai gyártók és a magyarországi székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselők által nyilvántartásba vételre bejelentett adatokat, váratlan esemény adatokat, klinikai vizsgálatok adatait, valamint a magyarországi székhelyű kijelölt szervezetek által kiállított tanúsítványok adatait bejegyzi az orvostechnikai eszközök európai adatbankjába. Ezt az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (Eudamed) szóló 2010/227/EU számú Európai Bizottsági határozat írja elő. Az EUDAMED határozat előírásai a tagállamok számára kötelezőek.


Az adatbank az illetékes hatóságok piacfelügyeleti tevékenységét erősíti. Az illetékes hatóságok gyorsabban hozzáférnek az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos adatokhoz (pl. regisztrációs kötelezettségének – ha a vizsgált eszköz esetében az előírás – eleget tett-e a gyártó; ha a vizsgált eszköz megfelelőségének értékelésnél kijelölt szervezet közreműködése előírás, a megfelelőségi tanúsítványa érvényes-e).

Az adatbank segítségével az illetékes hatóságok kicserélik a váratlan eseményekkel és a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos információkat.

Az adatban hozzájárul az irányelvek egységes alkalmazásához is, különösen a nyilvántartásba vételi követelményekkel kapcsolatban.


Az adatbank jelenleg nem nyilvános. Az adatbankhoz kizárólag a tagállami illetékes hatóságok (és az EU-val szerződött államok illetékes hatóságai) rendelkeznek jogosultsággal. Ugyanakkor az Európai Bizottság terveiben szerepel egy nagyobb nyilvánosságot lehetővé tevő új adatbázis.
Frissítve: 2019.12.05 11:29