1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kereset benyújtásának lehetőségeiről

Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kereset benyújtásának lehetőségeiről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdésének ad) pontja értelmében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, tehát az OGYÉI-hez kell benyújtani.

A Kp. 29. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A fentiek tükrében az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerinti pert, a Kp. 37. § (1) bekezdése szerinti keresetlevél E-ügyintézési tv. 38. § (1) bekezdésének n) pontja szerinti általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír) igénybevételével, Cégkapu szolgáltatáson keresztül az OGYÉI OGYEIPERES (KRID: 240080934) elnevezésű Hivatali Kapujára történő benyújtásával lehet megindítani.

Frissítve: 2019.08.06 14:34