1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Kockázatértékelés

Hogyan zajlik és mit tartalmaz a kockázatértékelés?

Az új élelmiszerek tudományos értékelésének összehangolása érdekében az új élelmiszerekből származó kockázatok értékelését az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság végzi

A Hatóságnak a szakvéleményében többek között értékelnie kell az új élelmiszer minden olyan jellemzőjét, amely biztonsági kockázatot jelenthet az emberi egészségre nézve, és figyelembe kell venni a lakosság veszélyeztett csoportjaira gyakorolt esetleges hatásokat is.

A Hatóság vagy a Bizottság felkérheti a kérelmezőt, hogy kockázatértékelés, illetve kockázatkezelés céljából kiegészítő információkat szolgáltasson. Amennyiben nem kerül benyújtásra a meghatározott időtartalmon belül a Bizottsághoz, a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján intézkedik. 

Azon kérelmek esetében, amelyeket a 258/97/EK rendelet szerint nyújtottak be, és amelyekre vonatkozóan a végleges határozatot nem hozták meg 2018.01.01. előtt, a kockázatértékelési és engedélyezési eljárásokat a 2015/22838/EU rendelet szerint kell elvégezni. 

Továbbá, azon élelmiszerek esetén, melyek a 258/97/EK rendelet hatálya alá nem tartoztak és 2018.01.01 előtt jogszerűen forgalmazásra kerültek, azonban a 2015/2283/EU rendelt hatálya alá tartoznak, elvileg továbbra is lehetővé kell tenni forgalmazásukat a 2015/2283/EU rendelet szerinti kockázatértékelési és engedélyezési eljárások lezárultáig. Ezért átmeneti rendelkezések kerülnek majd meghatározásra, amelyek biztosítják a 2015/2283/EU rendelet szabályaira való zökkenőmentes átmenetet.

Hogyan zajlik a nanoanyagok kockázat értékelése? 

Amennyiben az új élelmiszer mesterséges nanoanyagokból áll, a Hatóságnak meg kell győződnie, hogy a biztonságosságuk értékeléséhez a legkorszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazzák.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Tanácsának a mesterséges nanoanyagokkal kapcsolatos biztonsági vizsgálatáról és kockázatértékeléséről szóló, 2013. szeptember 19-i ajánlása alapján, a hagyományos vegyi anyagok vizsgálatára és értékelésére vonatkozó megközelítések általánosságban alkalmasak a nanoanyagok biztonságának értékelésére, azonban szükséges lehet, hogy e megközelítéseket a nanoanyagok sajátosságához igazítsák.

Amennyiben a vizsgálati módszereket nanoanyagkora alkalmazzák, úgy a kérelmezőnek magyarázatot kell szolgáltatnia a módszerek tudományos megfelelőségéről nanoanyagok esetében, valamint – adott esetben – az ezen anyagok sajátos jellemzőinek való megfelelés érdekében eszközölt technikai kiigazításokról vagy módosításokról.

Frissítve: 2018.05.28 14:57