1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Ipari mák eseti termesztetési engedély

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet értelmében a termesztetés azon tevékenységi- és termesztetési engedély birtokában folytatható tevékenység, amelynek során az engedélyes szerződéses jogviszony alapján ipari mák termesztésével bíz meg mezőgazdasági termesztőket.

Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett eseti termesztetési engedélyt is köteles beszerezni.

Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet évente, legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig nyújtja be az OGYÉI-nek az adott évre vonatkozóan.

A kérelmen szükséges megjelölni:

  • az ipari mák termesztésére szánt terület nagyságát (a kérelem által érintett évre vonatkozóan),
  • a termeszteni kívánt mákfajtát,
  • a maximálisan kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget.

A kérelemhez mellékelni kell:

2024. évben eseti termesztetési engedéllyel rendelkezők listája

Az OGYÉI az ipari mákkal, valamint az ópiát termékekkel és származékokkal folytatott tevékenységekre vonatkozó engedély megadását a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervvel (INCB) történő egyeztetés után - a nemzetközi ópiát egyensúly biztosítása érdekében megtagadhatja. Külföldön csak az ottani illetékes hatóság és az INCB hozzájárulásával, az adott országra érvényes mákszalma becslés birtokában lehet ipari mák termesztetést folytatni.

Az ipari mák, valamint az egyéb, kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos rendelkezéseket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről,
  • 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
  • 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet az ellenőrzött anyagokról.
Frissítve: 2024.04.22 14:33