1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Díjak

2010. január 1-jétől az igazgatási szolgáltatási díjakat az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. számú melléklete határozza meg.

A jogszabályi változásokra tekintettel kérjük a Tisztelt Kérelmezőket, a díjtételeket legyenek szívesek átutalni a 10032000-00290050-00000000 számú elszámolási számlájára.

A fentieken túlmenően tájékoztatjuk a Tisztelt Kérelmezőket, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. § (2) bekezdése meghatározza az eljárási költségeket, nevesítve - az igazgatási szolgáltatási díjak mellett - az eljárási illetékeket (Tájékoztatás az általános tételű eljárási illetékről) is.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a táblázatban nem szereplő eljárásokért 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).
 
Díjtáblázat (2005. évi XCV. törvény 1. számú melléklete)

E-cigarettával kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Kiegészítő tájékoztatás a 2005. évi XCV. törvényben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakhoz

Tájékoztatás az általános tételű eljárási illetékről

Kis és középvállakozások (KKV-k) számára nyújtott igazgatási szolgáltatási díjkedvezményről szóló tájékoztatás

Frissítve: 2019.07.01 13:38