1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

2. Cégkapu regisztráció – amennyiben Ön még nem rendelkezik cégkapuval

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata.

A Cégkapu-regisztráció folyamata egyszerűen és gyorsan megvalósítható.

Amit érdemes előre átgondolni, hogy ki lesz a Cégkapumegbízott (az ő szerepe lesz a Hivatali kapuból indítani és ott fogadni a beérkező hivatalos ügyeket, leveleket, anyagokat. Ez a papíralapú ügyintézés során azzal a személlyel feleltethető meg, aki a papíralapú anyagokat postázza, iktatja).

  • Ha ez a személy Ön lesz – aki a cégképviseletre jogosult – akkor egy jelölő „pipa” beillesztésével a feladat elvégezhető
  • Ha nem Ön lesz az, aki a Cégkapu megbízott, fontos, hogy a megbízandó személynek rendelkeznie kell ügyfélkapus hozzáféréssel. (Ha ez még nincs meg, a tervezett cégkapumegbízott személy az 1. pontban jelzett ügyfélkapu regisztráció során tud ügyfélkapus hozzáférést igényelni). Amikor meghatározza a Cégkapumegbízott személyét, szüksége lesz a Cégkapumegbízott következő adataira: viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, e-mail cím 

A Cégkapu regisztráció a következőképpen zajlik:

  • A képviseletre jogosult személy vagy a meghatalmazottja bejelentkezik az alkalmazásba,
  • Kiválasztja a regisztrálandó gazdálkodó szervezet szervezeti formáját,
  • Megadja a szükséges adatokat (a meghatalmazottnak egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, ahol el kell végezni a szükséges elektronikusan hitelesített dokumentumok csatolását).

 

A rendszer elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, majd sikeres regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.

 

Kérjük, végezze el a Cégkapu regisztrációját a következő linken keresztül (jobb oldalon felül, a „BEJELENTKEZÉS” gombra kattintva:

 

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

Amennyiben megkapta a „Visszaigazolás véglegesített cégkapu-regisztráció létrejöttéről” című dokumentumot, sikeresen magvalósította a cégkapus regisztrációt. Így létrehozta azt a Cégkaput, amin keresztül az Ön által képviselt cég ügyet tud indítani az egyes hivatalokban(az elérhető hivatalok listáját itt találja, ha az OGYÉI-n kívül is szeretne máshol ügyet indítani: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/hivatal_lista.pdf ) és amin keresztül az egyes Hivatalok Önnek üzenetet tudnak küldeni. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A CÉGKAPURÓL

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény(a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás.

Ennek megvalósítására biztosítja az állam a gazdálkodó szervezetek számára a cégkapu-szolgáltatást. A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek a hivatalos elérhetőségüket be kell jelenteniük 2017. év végéig a Rendelkezési Nyilvántartásba, mely a cégkapu-regisztrációval tehető meg.

A Cégkapu megkönnyíti a gazdálkodó szervezetek számára az ügyintézést, ugyanis a közigazgatási ügyek jelentős része teljesen elektronikus formában lesz majd intézhető. 

A SZOLGÁLTATÁSRÓL

A Cégkapu egy elektronikus tárhely a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A Cégkapuban az adminisztrációt végző cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.

A cégkapu-szolgáltatás a gazdálkodó szervezetek számára ingyenesen biztosít egy praktikus, könnyen kezelhető, hivatalos tárhelyet, dokumentumküldést és érkeztetést könnyítő megoldást a hagyományos papíralapú ügymenettel szemben, ezzel jelentős idő, energia, anyagi és humán erőforrást megtakarítva.

A Cégkapu segítségével a közigazgatási ügyintézésben megszűnik a papír alapú ügykezelés, valamint a jövőben lehetővé válhat nemcsak a közigazgatási, hanem az egyes szolgáltatók felé történő elektronikus ügyintézés is.

A cégkapu-szolgáltatás mobileszközökre optimalizáltan készül, így a céges hivatalos levelezéshez már mobileszközről is hozzá lehet majd férni, ezzel is növelve a használati szabadságot. 

A REGISZTRÁCIÓ

A cégkapu-regisztráció megtehető a szervezet törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által is. A Cégkapu kezelésére a későbbiekben az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (a továbbiakban: Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak (a továbbiakban: Ügykezelők).

A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő, saját nevében eljárva végezze el a regisztrációt, ehhez Ügyfélkapuval, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítóval kell rendelkeznie.

Az űrlapos regisztráció azon szervezetek esetében alkalmazható, ahol a regisztrációt végző személy nem szerepel a szervezet közhiteles nyilvántartásában, vagy ahol a választott cégforma "egyéb cégforma”. Az űrlap kitöltése szintén online módon történik, azonban a sikeresen beküldött űrlapot ügyintéző ellenőrzi és dolgozza fel a cégkapu-ügyintéző oldali alkalmazásában.

Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges.

A regisztrációval, valamint az űrlaphoz csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban aCsatolt állományokmenüpontban találhat részletes tájékoztatást. 

Részletes információk a cégkapuról: http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_ismerteto_v1.02.pdf 

Kérdések és válaszok a cégkapu regisztráció kapcsán: http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/CKP%20GYIK.pdf

Frissítve: 2017.12.07 17:24