1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
Forgalmazói regisztráció

Testtömeg szabályozás céljára szolgáló élelmiszerek

Testtömeg szabályozás céljára szolgáló élelmiszerek

A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekre vonatkozó specifikus előírásokat a 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet tartalmazza.

A rendelet 2016. 12. 28-ai módosítása alapján:

E rendelet előírásait a Magyarországon forgalomba hozatalra szánt, a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre, azok összetételére és jelölésére kell alkalmazni.

A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek olyan különlegesen összeállított élelmiszerek, amelyek az előállító útmutatása szerint alkalmazva helyettesítik a teljes napi étrendet.

2016. 07. 20-tól a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló a napi étrend egy részét, egy vagy több étkezés helyettesítését szolgáló termékek nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek összetételét és jelölését már nem írja elő specifikus jogszabály, azonban a testtömeg-szabályozással kapcsolatos egészségre vonatkozó állítások feltüntetését szabályozza a 432/2012/EU rendelet, amely a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szól.

A specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről) felhatalmazást adott a hatálya alá tartozó termékkategóriákra vonatkozóan új, Bizottsági rendeletek elfogadására. Ezeknek a Bizottsági rendeleteknek ki kell egészíteni a 609/2013/EU rendelet alapvetően általános összetételi és tájékoztatási követelményeit az egyes termékkategóriákra vonatkozó specifikus (összetétellel, növényvédőszerekkel, címkézéssel, megjelenítéssel, reklámozással, forgalomba helyezéssel, tájékoztatással kapcsolatos) követelményekkel, figyelembe véve az általános előírásokat és a kapcsolódó műszaki és tudományos fejlődést. A specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló rendelet hatálya azonban csak a teljes napi étrendet helyettesítő testtömeg szabályozás céljára szolgáló élelmiszerekre, beleértve a nagyon alacsony energia tartalmú étrendeket (VLCD), terjed ki, és az egy vagy több étkezést helyettesítő testtömeg szabályozás céljára szolgáló élelmiszerek nem tartoznak a hatálya alá.

A specifikus követelményeket tartalmazó rendelet előkészítéséhez a Bizottság tudományos véleményt kért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól, amely 2015-ben publikálásra is került. Tudományos vélemény a teljes napi étrendet helyettesítő testtömeg szabályozás céljára szolgáló élelmiszerekről

A teljes napi étrendet helyettesítő testtömeg szabályozás céljára szolgáló élelmiszerekről szóló, a 609/2013/EU rendelet hatálya alatt elfogadott Bizottsági rendeletet 2017. október 7-én megjelent.

A 2017/1798/EU rendelet a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről 2017. október 27-től hatályos, a kötelező alkalmazás kezdete 2022. október 27.

Ez a rendelet az új összetételi és tájékoztatási követelmények mellett előírja a hatálya alá tartozó élelmiszerek notifikálását is, ami új elem ezeknek a termékeknek a szabályozásában.


Frissítve: 2018.10.10 15:36