1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztatás gyógyszertárak nyitvatartásáról (2019.10.15)

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)  60. § -ban foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettséget az OGYÉI teljesítette, azonban kiemelten fontos megemlítenünk, hogy a Gyftv. hivatkozott rendelkezésében foglalt közhiteles hatósági nyilvántartás a gyógyszertár illetve gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási tevékenységet végző üzlet jelenleg hatályos működési engedélyében szereplő adatokat tartalmazza, a még el nem bírált illetve folyamatban lévő engedély-módosítási kérelmekben szereplő adatok tényleges fennállását hivatalosan nem bizonyítja.

A Gyftv. 48. §  (1) bekezdése szerint új gyógyszertár - az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár kivételével - csak létesítési engedély és működési engedély alapján működtethető.

A gyógyszertárak működési engedélyének tartalmi követelményeit a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. §-a tartalmazza.

A Gyftv 60. § -ban foglaltak szerint:

Az egészségügyi államigazgatási szerv - az a) pont aa) alpontja, a c) pont ca) alpontja és az e) pont szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő - nyilvántartást vezet 
a) a gyógyszertárakról típusonkénti bontásban a gyógyszertár megszűnését követő öt évig, mely tartalmazza
aa) a gyógyszertár nevét és címét, az ellátott települések körét,
ab) a létesítését és működését engedélyező határozat számát,
ac) a működtető megnevezését, gazdasági társaság esetén a tulajdonosi összetételét,
ad) közforgalmú gyógyszertár esetén a személyi joggal rendelkező gyógyszerész nevét,
ae) kézigyógyszertár esetén a működtető háziorvos nevét;
b) a személyi joggal rendelkező gyógyszerészekről, a személyi jog megszűnését követő öt évig, mely tartalmazza a személyi jog jogosultjának
ba) nevét,
bb) születési helyét és idejét,
bc) gyógyszerészi működési nyilvántartási számát,
bd) a személyi jogot engedélyező határozat számát;
c) a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletekről, a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás megszűnését követő öt évig, mely tartalmazza
ca) az üzlet nevét, címét, a működtető megnevezését,
cb) a működést engedélyező határozat számát; valamint
d) a hatósági vezetőkről;
e) az interneten igényelt gyógyszerek kiszolgáltatását végző gyógyszertárakról.
Frissítve: 2019.10.16 17:05