1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazóknak - 2023.11.24.

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Tisztelt Ügyvezető Úr!


A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) kiemelt fontosságúnak tartja a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazók megfelelő szintű tájékoztatását.

Jelen tájékoztatás a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazó tevékenységet végző, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kiadott gyógyszerforgalmazási engedéllyel rendelkező üzletek számára készült.

A gyógyszertáron kívüli gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység keretében olyan gyógyszer forgalmazható, amely a gyógyszertárban orvosi rendelvény nélkül is kiadható, alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés valószínűtlen vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel, és veszélyessége (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem nagy. A hatóság terápiás szakmai feltételek mentén dönt a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek besorolásáról, annak felülvizsgálatáról és esetleges módosításáról.

A gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek listája az https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis linken érhető el, ahol ki kell választani a kiadhatóságnál a „gyógyszertáron kívül is kapható gyógyszerek” elnevezést.

Felhívom a figyelmet arra, hogy egy adott gyógyszer esetében, nem minden kiszerelés forgalmazható gyógyszertáron kívül.

Amennyiben az üzlet a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerint, a pályázaton nyert támogatásban feltűntetett, vállalt szolgáltatásként végzi, a gyógyszereket a legközelebbi, de legfeljebb 30 km távolságban lévő közforgalmú gyógyszertárból szerezheti be.

Egyéb esetben a gyógyszerek beszerzése csak gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosulttól szerezhető be, amelyek listája az alábbi linken elérhető: https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak

Felhívom a figyelmet arra, hogy gyógyszer beszerzése csak és kizárólag a fentebb felsorolt gyógyszerforgalmazó helyekről történhet, az üzlet tovább értékesítésre internetes honlapról gyógyszert nem rendelhet.

Az üzlet a forgalmazott gyógyszereket csak fogyasztónak adhatja tovább.

Az üzletek gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásának ellenőrzését az NNGYK kiemelt feladatként kezeli.

A közelmúlt ellenőrzési tapasztalatai alapján, az ellenőrzést végző tisztifőgyógyszerész kollégák több esetben azt tapasztalták, hogy az üzlet készletében olyan gyógyszerek voltak megtalálhatók, amelyek a https://ogyei.gov.hu oldalon található gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek listáján nem szerepelnek.

Amennyiben az ellenőrzés során a hatóság ilyen jogszabálysértést tapasztal, az üzlet működtetője részére a jogszerűtlen gyógyszerforgalmazás megtiltásán túl, fokozott egészségügyi kockázat okozása miatt bírság kiszabásával is élhet.

Kérem, hogy amennyiben a gyógyszer beszerzése a „faluprogram” keretében közforgalmú gyógyszertártól történik, a gyógyszerek megrendelésénél folyamatosan tájékozódjon a honlapunkon a gyógyszerek aktuális kiadhatósági adatai felől.

Felhívom figyelmüket, hogy a https://ogyei.gov.hu/onellenorzesi_segedlet___gyogyszertaron_kivuli_gyogyszerforgalmazasi_tevekenyseg_gyakorlati_utmutatoja/ linken elérhető a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazó tevékenységet végző üzletek részére készült önellenőrzési segédlet, amelynek átolvasásával fel tudnak készülni az üzlet hatósági ellenőrzésére.

További kérdés esetén keressék bizalommal munkatársaimat, elérhetőségeiket az alábbi linken találják.

https://ogyei.gov.hu/tisztigyogyszereszeti_foosztaly/

 

Tisztelettel:

El Koulali Zakariás

gyógyszer-ellenőrzési igazgató

országos tisztifőgyógyszerész


Frissítve: 2024.04.09 16:39