1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazóknak - 2023.02.02.

Tisztelt Üzletvezető Asszony!

Tisztelt Üzletvezető Úr!


Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) kiemelt fontosságúnak tartja a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazók megfelelő szintű tájékoztatását.

Támogatni szeretnénk a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazókat annak érdekében, hogy minden szükséges információval és tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás végzése megfelelő legyen. A következő hetekben olyan rövid tájékoztatókat fogunk a rendelkezésükre bocsájtani, amelyek segítik Önöket a gyógyszerekkel kapcsolatos speciális feladatok elvégzésében. A tájékoztatók kitérnek a gyógyszerekkel folytatott minden tevékenységükre, beszerzés, raktározás, nyilvántartás, stb.

A gyógyszerek tárolásával összefüggő, alábbi tárgyi feltételek biztosítása szükséges:

Az üzlet gyógyszert akkor forgalmazhat, ha biztosítja a gyógyszerek biztonságos és a többi árucsoporttól elkülönített – az egyes gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyében meghatározott – szakszerű tárolását és eltartását. A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazása során biztosítani kell a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében meghatározott, a különleges tárolásra vonatkozó előírásokat. Gyógyszer az üzlet jellegét, kialakítását figyelembe véve az egyéb termékektől elkülönítve, vagy az üzlethelyiség erre a célra elkülönített részén hozható kereskedelmi forgalomba.

Az értékesítési és raktározási helynek száraznak, fűthetőnek és szellőztethetőnek, résmentes padozatúnak, a polcoknak lemoshatónak, fertőtlenítőszeres tisztításra, vegyszeres kezelésre alkalmasnak kell lennie.

Az üzletnek a fogyasztók számára nyitva álló helyiségében a gyógyszereket – a tea formájú növényi gyógyszereket és a tea formájú hagyományos növényi gyógyszereket kivéve – úgy kell elhelyezni, hogy az a fogyasztó számára ne legyen közvetlenül hozzáférhető, ahhoz a zárható szekrényből a fogyasztó csak a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató feladatkörében eljáró személy közreműködésével férhessen hozzá.

A gyógyszer tárolására szolgáló zárható szekrényben más termék nem helyezhető el.

Az elkülönített helyen vagy elkülönített üzletrészben jól látható módon jelezni kell, hogy ezen az elkülönített területen gyógyszert forgalmaznak, továbbá, hogy gyógyszer csak 14. életévét betöltött személy számára értékesíthető. Olyan felirat vagy jelzés nem alkalmazható, amely alkalmas lehet az üzlet gyógyszertárral, a gyógyszerforgalmazó tevékenység gyógyszertári tevékenységgel való összetévesztésére.

A hőmérséklet ellenőrzésére a zárható szekrényben és az üzlet gyógyszerraktározás céljára szolgáló helyiségeiben hőmérő elhelyezése szükséges. A szekrényben csak olyan gyógyszerek kerülnek eltartásra, melyek tárolása 25oC alatt történik. A 15oC alatt tárolható gyógyszerek eltartása az erre megfelelő hűtőszekrényben vagy helyiségben történhet.

A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazása során rendszeresen ellenőrizni kell a felhasználhatósági időtartamot és dokumentációval alátámasztva gondoskodni kell a lejárt felhasználhatósági idejű vagy a forgalomból kivont gyógyszerek elkülönített tárolásáról és megsemmisítéséről.

Minden egyéb kérdéssel forduljanak bizalommal a területileg illetékes tisztifőgyógyszerészhez, kollégáim elérhetőségét az alábbi linken találják meg.

A továbbiakban is minden fontos információról tájékoztatjuk Önöket.


Tisztelettel:

El Koulali Zakariás

országos tisztifőgyógyszerész

főigazgató-helyettes


Frissítve: 2024.04.09 16:36