1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás gyógyszertáraknak - 2024.04.09.

Tisztelt Gyógyszertárvezető Asszony!

Tisztelt Gyógyszertárvezető Úr!

 

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) kiemelt fontosságúnak tartja a gyógyszertárak megfelelő szintű tájékoztatását. Az utóbbi időszakban felmerült fontosabb kérdéseket a következők szerint kívánjuk összefoglalni:

I. Gyógyszerkiadás külföldi vényre

A hazai működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által vényen rendelt (külföldi vény) gyógyszer kiadása során az alábbiak szerint kell a gyógyszertárban eljárni:

A szabályos külföldi vénynek-bár formátuma országonként eltérő lehet-tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- a gyógyszert rendelő neve, címe, aláírása és a rendelés dátuma

- a beteg adatai (név, születési idő)

- a gyógyszerre vonatkozó adatok (a gyógyszer neve, mennyisége, adagolása)

Külföldi vényre kiadhatók a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek, FoNo dosim mennyiségnél nem nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában, valamint magisztrális gyógyszerkészítmények.

Külföldi vényre nem adható ki kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2) minősített gyógyszer, FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában valamint állatgyógyászati készítmények.

Külföldi vényre történő gyógyszerkiadás csak és kizárólag megfelelő adattartalmú papír alapú vényre történhet. Nem adható ki gyógyszer külföldi E-vényre, elektronikus üzenetben küldött és kinyomtatott vagy mobiltelefonon bemutatott vényre.

A gyógyszertárban a vényt, illetve – amennyiben a gyógyszer kiváltója visszakéri az eredeti papír vényt, - annak fénymásolatát elkülönítetten kell tárolni és 5 évig megőrizni.

Az eredeti vényen vényen, vagy annak másolatán is dokumentálni szükséges a kiadás tényét, azaz fel kell tüntetni a gyógyszer kiadójának (készítőjének) nevét (kézjegyét), a gyógyszertár nevét, címét és azonosításra alkalmas jelét, valamint a kiadás keltét.

A nem EGT-megállapodásban részes államban kiállított külföldi vény esetében a vényköteles gyógyszerből legfeljebb 30 napi mennyiség adható ki.

 

II. Officinában kihelyezendő tájékoztatások, felügyeleti szervek elérhetősége

A betegjogok megfelelő biztosítása érdekében az alábbi feliratok, tájékoztatások elhelyezése kötelező az officinában:

- teljes terjedelmű működési engedély vagy a hatóság által kiállított működési engedély kivonata jól láthatóan,

- felügyeleti szervek (NNGYK és fogyasztóvédelmi hatóság) elérhetősége (név, cím, telefonszám, elektronikus levélcím vagy honlapcím) jól láthatóan,

- a betegjogok képviseletét ellátó személy elérhetősége (név, cím, telefonszám, elektronikus levélcím vagy honlapcím) jól láthatóan,

- várakozás helyének jól látható és feliratozott jelzése.

2023. augusztus 1. napján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyesülésével létrejött a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az officinában kötelezően kifüggesztendő felügyeleti szervek feltüntetésénél az OGYÉI megnevezését frissíteni szükséges Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központra (NNGYK).

Az NNGYK elérhetősége itt található: https://ogyei.gov.hu/tisztigyogyszereszeti_foosztaly/

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége itt található: https://kormanyhivatalok.hu/

A betegjogi képviselők elérhetőségei: https://www.ijsz.hu/kepviselok1.html

 

Tisztelettel:

El Koulali Zakariás

gyógyszer-ellenőrzési igazgató

országos tisztifőgyógyszerész


Frissítve: 2024.04.09 16:41