1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás gyógyszertáraknak - 2023.02.10.

Tisztelt Gyógyszerész Asszony!

Tisztelt Gyógyszerész Úr!


Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) kiemelt fontosságúnak tartja a gyakorló gyógyszerészek megfelelő szintű tájékoztatását. Az utóbbi időszakban felmerült fontosabb kérdéseket a következők szerint kívánjuk összefoglalni:

I. OSAP-jelentés

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól 388/2017. Korm. rendelet 3. melléklet 11. sorában foglaltaknak megfelelően OSAP 1578 számon „Jelentés a gyógyszertárakról” címen évenkénti adatgyűjtési kötelezettsége van a Belügyminisztériumnak. Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertárnak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet közreműködésével a tárgyévet követő február 28. napjáig kell teljesíteni az adatszolgáltatást.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, várhatóan február 15-16. napjától az OGYÉI OSAP1578 felületén tudják majd kitölteni az adatlapot. Az adatgyűjtés kezdetéről, elérési helyéről és módjáról e-mailen tájékoztatjuk a gyógyszertárakat.

 

II. Egyedi import útján beszerezhető gyógyszerek kiadása

Amennyiben a gyógyszertárat a beteg olyan papír alapú orvosi vénnyel keresi fel, amelyen hazánkban forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer került rendelésre, az alábbi szakmai leírást kell követni.

A gyógyszerigénylést a gyógyszertár nem utasíthatja vissza, azaz a gyógyszer igénylőjét tájékoztatni kell arról, hogy az adott gyógyszer milyen határidővel szerezhető be.

A gyógyszer megrendelését megelőzően a gyógyszerésznek ellenőrizni kell, hogy a beteg rendelkezik-e az OGYÉI által kiadott nyilatkozattal vagy engedéllyel, melyet a gyógyszer igénylője mutat be számára.

A beszerzés módjáról és határidejéről a gyógyszertárral szerződésben lévő gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja tud tájékoztatást adni.

Az egyedi import útján beszerezhető gyógyszerek forgalmazására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a gyógyszertár működtetőnek külön szerződést kell kötnie, amennyiben a Magyarországon forgalomban nem lévő gyógyszerek árához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyedi méltányosság alapján támogatást nyújt.

A gyógyszert kizárólag gyógyszerész adhatja ki a gyógyszertárban személyesen vagy házhoz szállítás útján.

A gyógyszer kiadójának nevét (kézjegyét), a gyógyszertár nevét, címét és azonosításra alkalmas jelét, valamint a kiadás keltét a papíralapú vényen azonosításra alkalmas módon kell feltüntetni.

A papír alapú vényt a gyógyszertárban 5 évig kell megőrizni.

A gyógyszertárban az ilyen módon kiadott gyógyszerekről nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartás kizárólag papíralapú nyilvántartás formájában vezethető.

A nyilvántartás ajánlott minimális adattartalma:

a) A kiadott gyógyszer neve mezőbe a gyógyszer hivatalos, forgalomba hozatali engedélyében szereplő megnevezése kerül feltüntetésre.

b) A kiadás időpontja mezőbe a kiadás napja kerül feltüntetésre.

c) A kiadó aláírása mezőbe a kiadást végző szakdolgozó neve kerül teljes aláírással és nem kézjeggyel.

 

III. Belső minőség-ellenőrzés

A tavalyi évben kiadott, a közforgalmú gyógyszertárak működésére vonatkozó Önellenőrzési segédlet alapján hatóságom az idei évben segíteni szeretné a gyógyszertárak belső minőségellenőrzési feladatait azzal, hogy havi rendszerességgel néhány ellenőrzési pontra vonatkozó összeállítást készít, amely használható a havi belső minőség-ellenőrzési feladatok elvégzése esetén is.

A 2023. február havi ellenőrzési pontokat tartalmazó összeállítás az alábbi linken érhető el.

 

IV. Továbbképzés

Gyógyszertári asszisztenseknek, szakasszisztenseknek SZTK-A-66836/2022 nyilvántartási számon akkreditált, szabadon választható online továbbképzés került meghirdetésre, melynek címe: „A népegészségügyi célú, szervezett onkológiai szűrővizsgálatok. Online képzés gyógyszertári asszisztensek részére”. A továbbképzésről szóló felhívást ITT találja, a felhasználói segédlet pedig ITT található.


Minden egyéb kérdéssel forduljanak bizalommal a területileg illetékes tisztifőgyógyszerészhez, kollégáim elérhetőségét az alábbi linken találják meg.

A továbbiakban is minden fontos információról tájékoztatjuk Önöket.


Tisztelettel:

El Koulali Zakariás

országos tisztifőgyógyszerész

főigazgató-helyettes


Frissítve: 2023.02.17 14:41