1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Sajtóközlemény az OGYÉI-ről megjelent hamis információkkal kapcsolatban

Tegnap Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő olyan hazugságkampányt indított, amelynek egyik célpontja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) volt.

A lejárató célzatú sajtótájékoztatóját követően egyes médiumokban olyan híresztelések jelentek meg, amelyek alkalmasak a közvélemény megtévesztésére az OGYÉI-ben folyó - a magyar gyógyszerbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű - szakmai munkával kapcsolatban.

Határozottan visszautasítjuk Bangóné Borbély Ildikó sajtóban megjelent, OGYÉI-vel kapcsolatos hazug vádjait, amelyek nemcsak az Intézet jó hírnevét, hanem a több évtizede ott dolgozó kiváló szakembereket is mélyen sértik, és felszólítjuk a valótlan állításokat közlő médiumokat, hogy adjanak helyt közleményünknek

Az OGYÉI hazánk gyógyszerbiztonsága szempontjából ugyanis olyan kiemelt jelentőségű szakmai Intézet, amely hatósági tevékenységét a vonatkozó nemzetközi és hazai normák és a jogszabályi környezet maradéktalan betartása mellett végzi.

Minden alapot nélkülöz a szocialista politikus azon állítása, amely szerint az OGYÉI-t ötfős – laikusokból álló – vezető testület irányítaná, vagy irányította volna a múltban. Az OGYÉI-nek nem vezető, hanem Tanácsadó Testülete van, amely a Főigazgató felkérésére nyilvánít szakmai véleményt egyes esetekben. A Tanácsadó Testület hangsúlyozottan nem vesz részt az Intézet operatív vezetésében, sem pedig a döntések tényleges meghozatalában.

Hatósági munkánkat – még a vezetőváltások idején is – kiváló, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek irányították és irányítják. A vezetői döntéseket minden esetben az Intézet Főigazgatója (távolléte esetén a kijelölt főigazgató-helyettes) saját hatáskörében eljárva hozza meg, a szakmai főigazgatóságok, főosztályok véleménye alapján, a jogszabályi előírások legszigorúbb betartása mellett.

Éppen ezért visszautasítunk minden olyan feltételezést, amely szerint a Tanácsadó Testület tagjai – beleértve dr. Révész Jánost is – bármilyen formában részt vehetnének a magyar gyógyszerpiacot, vagy hazánk gyógyszerbiztonságát befolyásoló döntések meghozatalában.

Az OGYÉI-ben szigorú jogszabályi előírások szabályozzák a hatósági tevékenységet, illetve a nemzetbiztonsági átvilágításra kötelezettek körét. A Tanácsadó Testület tagjai – a szocialista képviselő állításával ellentétben - munkájuk és az általuk hozzáférhető információk jellegéből következően nem tartoznak ebbe a körbe.

Az OGYÉI nem dönt gyógyszerbefogadásokról, vagyis egyes készítmények társadalombiztosítási támogatásáról, csupán - mint gyógyszerekkel foglalkozó hatóság - a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a készítményeket gyógyszerré nyilvánítja, amely készítmény ezután forgalmazható hazánkban. Az OGYÉI hiteles és publikált evidenciák alapján kritikai értékelést készít a terápiák hatékonyságáról. A befogadás több szervezet (pl. orvos szakmai kollégiumok) véleménye és a rendelkezésre álló források ismeretében a NEAK-nál történik meg.

Az OGYÉI nem politikai szervezet, hanem magyar emberek érdekében szakmai, tevékenységet folytat. Éppen ezért a leghatározottabban visszautasítjuk azokat a feltételezéseket, amelyek szerint Intézetünkben bármilyen politikai indíttatású tevékenység zajlana.

Az OGYÉI ezúton is felszólítja a politikai pártok képviselőit, hogy politikai érdekek által vezérelt pánikkeltéssel ne veszélyeztessék hazánk gyógyszerbiztonságát.

Intézetünk a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek számára biztosítsa a kiváló minőségű hazai és nemzetközi gyógyszerkészítményeket.


Budapest, 2020. január 3. 


Frissítve: 2020.07.03 14:21