1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Gyógyszerkivitel, gyógyszerbehozatal - Mit kell tudni az utazóknak?

Az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást arról, hogy egy-egy utazás alkalmával milyen igazolást kell beszerezni ahhoz, hogy a krónikus betegségükre vagy az akut problémáikra szedett gyógyszereiket gond nélkül magukkal vihessék az utazók más országokba.

1. Milyen esetekben nincs szükség orvosi igazolásra?

Az általános szabályok szerintaz Európai Gazdasági Térség (Európai Unió és Izland, Liechtenstein, Norvégia) tagállamain belül a gyógykezelés alatt álló utazók a gyógyszerkészítményeiket – kivéve a fokozottan ellenőrzött szert tartalmazó gyógyszereket– engedély nélkül maguknál tarthatják. Tehát ezekben az esetekben nincs szükség igazolásra.

A vényköteles gyógyszerek esetében a beteg kérésére, kérésére a háziorvos adhat igazolást, amelyen célszerű feltüntetni a vényt kiállító orvos nevét/címét, a beteg nevét/címét, az utazás időtartamát, a gyógyszerkészítmény/gyógyszerkészítmények nevét és adagolását, amelyet az orvos aláírása és pecsétszáma igazol.

Az OGYÉI az ügyintézés megkönnyítése érdekében készített egy formanyomtatványt, amelyen magyar/angol nyelven is megtalálható a kitöltendő információ:

2. Milyen esetekben kötelező az orvosi igazolás?

Fokozottan ellenőrzött szert tartalmazó gyógyszerrel kezelt beteg külföldre történő utazásához szükséges az orvosi igazolás (a), illetőleg az OGYÉI által hitelesített igazolás (b).

A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő anyagok jegyzékét a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet tartalmazza.

A  Gyógyszeradatbázisban a gyógyszerre rákeresve a találati oldalon jelenik meg az információ, hogy az adott gyógyszer tartalmaz-e fokozottan ellenőrzött szernek minősülő anyagot (K1, K2, P1, P2, P3, P4 jelzés).

Felhívjuk a figyelmet, hogy bizonyos országok megtilthatják egyes gyógyszerek be- és kivitelét országaikból/országaikba, erről az adott ország konzulátusa tud felvilágosítást adni, így érdemes utazás előtt az aktuális információk érdekében tájékozódni.

A készítményeket felsoroló táblázat utolsó oszlopa tartalmazza azt az információt, hogy mely ország tiltja meg az adott gyógyszer bevitelét.

a) A három napot nem meghaladó külföldi utazás esetén

A kezelés alatt álló személy személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Ebben az esetben az OGYÉI hitelesítésére nincs szükség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást szükséges kiállítani!

Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerekbirtoklására az ilyen készítményekkel kezeltutazók számára (3 napra) (Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing narcotic drugs and/or psychotrop substances - 3 days)

b) A három napot meghaladó külföldi utazás / fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítmény kivitele esetén

A kezelés alatt álló személy a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból csak az OGYÉI nyilvántartásba vételét követően vihet ki. Az OGYÉI a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D. pontját tölti ki, és azt megküldi a kezelés alatt álló személynek.

Igazolás akábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerekbirtoklására az ilyen készítményekkel kezeltutazók számára (3-90 napra) (Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing narcotic drugs and/or psychotrop substances - 3-90 days)

3. Magyarország területére történő belépés esetén

Fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy fokozottan ellenőrzött szert a kezelőorvosa által kitöltött nemzetközi igazolás birtokában, illetve a kiindulási országban illetékes hatóság igazolásával hozhat be az ország területére. Az OGYÉI ezekben az esetekben nem rendelkezik hatáskörrel.

Az egyéni kezelésre szánt, nem fokozottan ellenőrzött szerek behozatalára Magyarországon nincs szükség speciális engedélyre.

4. Vonatkozó jogszabályok

  • 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
  • 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülőgyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
  • 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet az ellenőrzött anyagokról

Amennyiben bizonytalan a gyógyszer besorolását illetően, forduljon Intézetünkhöz: informacio@nngyk.gov.hu

Frissítve: 2023.04.16 20:42