1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Nyilvántartásba vételi eljárások

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet meghatározza azokat az eseteket, melyek során a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal, továbbá a kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos tevékenység folytatásához nincs szükség tevékenységi engedélyre, azonban azok nyilvántartásba vétele szükséges.

A jogszabály az alábbi, nyilvántartásba vételt igénylő eseteket nevesíti:

 1. állatgyógyászati intézmény, állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos, valamint állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel végzett tevékenysége (rendőrség),
 2. tisztítatlan ipari mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot, ipari mák kifejtetlen tokját felvásárló, illetve annak szétválasztását és tisztítását végző, valamint tisztítás utáni ipari mákvetőmag fémzárolását, ipari mákszalma pelletálását, továbbá ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot tároló, illetve kannabisz növény virágzatát begyűjtő, cséplését végző, tároló, felvásárló, exportáló, reklamáció esetén importáló, valamint annak megsemmisítését végző gazdálkodó szervezetek tevékenysége, továbbá
 3. ellenőrzött anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek tevékenysége.

A 2. és 3. pontban megjelölt gazdálkodó szervezetek a tevékenységük megkezdése előtt harminc nappal kötelesek a tevékenységet az OGYÉI-nek bejelenteni. 


2/a. Ipari mákkal kapcsolatos tevékenységek nyilvántartásba vétele

A bejelentésben meg kell jelölni:

 • a tevékenység jellegét és pontos helyét,
 • a kábítószerért felelős személy nevét, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas más igazolványa számát,
 • a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi számát,
 • a tárolóhely és a tárolási rend rövid leírását,
 • a biztonsági berendezések, intézkedések leírását,
 • a gazdálkodó szervezettel szerződésben álló engedélyes (termesztő) nevét, székhelyét, telephelyét, valamint cégjegyzékszámát.

A bejelentéshez mellékelni kell:

Az OGYÉI a bejelentésben szereplő adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget, illetve a földművelésügyi miniszter által vezetett minisztériumot tájékoztatja.

A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervezetet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

Nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek listája - Ipari mák (Frissítve: 2020. 09. 18.)


2/b. Kannabisz növénnyel kapcsolatos tevékenységek nyilvántartásba vétele

A bejelentésben meg kell jelölni:

 • a tevékenység jellegét* és pontos helyét,
 • a kábítószerért felelős személy nevét, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas más igazolványa számát,
 • a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi számát,
 • a tevékenységgel érintett alacsony THC tartalmú kenderfajta nevét,
 • a tárolóhely és a tárolási rend rövid leírását,
 • a gazdálkodó szervezettel szerződésben állók nevét, székhelyét, telephelyét, valamint cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi számát.

A bejelentéshez mellékelni kell:

Az OGYÉI a bejelentésben szereplő adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget, illetve a földművelésügyi miniszter által vezetett minisztériumot tájékoztatja.

A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervezetet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem kizárólag a jogszabályban nevesített tevékenységekre (kannabisz növény virágzatának begyűjtése, cséplése, tárolása, felvásárlása más nyilvántartásba vett gazdálkodótól, exportálása, reklamáció esetén importálása, valamint annak megsemmisítése) irányulhat!

Nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek listája - Kannabisz növény (Frissítve: 2024. 04. 12.)


3. Szállítmányozással kapcsolatos nyilvántartásba vétel

A bejelentésben meg kell jelölni:

 • a tevékenység jellegét,
 • a kábítószerért felelős személy nevét, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas más igazolványa számát,
 • a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi számát,
 • a tevékenységgel érintett anyagok nevét és kiszerelési formáját,
 • a biztonsági berendezések, intézkedések leírását,
 • megbízó(k), megbízók nevét, székhelyét, valamint cégjegyzékszámát,
 • alvállalkozó(k) nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint tevékenységi körét.

A bejelentéshez mellékelni kell:

Az OGYÉI a bejelentésben szereplő adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget tájékoztatja.

A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervezetet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

Nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek listája - Szállítmányozók (Frissítve: 2024. 04. 09.)

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos részletes szabályokról a vonatkozó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. pontjában olvashatnak.

Frissítve: 2024.04.12 12:36