1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Közlemény informatikai rendszerek karbantartása miatti üzemszünetről (2020.12.23.-24., 2020.12.31.-2021.01.02.)

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2020. december 23-án 18 órától-2020. december 24-én 08 óráig, 2020. december 31-én 16 órától 20 óráig, 2021. január 02.-án 08 órától 12 óráig, az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel. Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása  -  a belső rendszerek leállása miatt -, csak az újraindulásokat követően történik meg.

Az OGYÉI az informatikai rendszer karbantartását az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 27. §-ában, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakra figyelemmel készítette elő.

A hatóság az E-ügyintézési tv. 27. § (3) bekezdésében foglaltak alapján köteles biztosítani ügyfelei számára beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását. Az OGYÉI az ezen időszak alatt postára adott beadványokat – figyelemmel a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019. (VI.25.) PM rendelet rendelkezéseire - papír alapú ügyintézés keretében – elfogadja, ugyanakkor  2020. december 28. és 31. között a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Mivel a tervezett üzemszünet a hatóságnál az elektronikus ügyintézésben napi 4 órát elérő szünetelést eredményez, ezért az üzemszünet időtartama, tehát 2020. december 23, december 24, december 31, 2021. január 02 nem számít bele az ügyintézési határidőbe, a folyamatban lévő ügyek esetében sem. Az ezen időszak alatt akár az OGYÉI Hivatali Kapujára beküldött, akár a CESP-re feltöltött vagy postai úton feladott küldemények tekintetében az eljárásra irányadó ügyintézési határidők – természetesen itt  figyelemmel a kézbesítésre vonatkozó szabályokra is -, az átvételt követően indulnak meg.

A fentiek alapján, a határidő számításnál 2020. december 23., 2020. december 24., 2020. december 31., 2021. január 02. nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Megértésüket köszönjük!

Frissítve: 2022.05.11 13:37