1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő

Igazgatási szolgáltatási díjak

A klinikai vizsgálat engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díját (a továbbiakban: díj) a Gytv 25/B §-a és az 1. számú melléklete tartalmazza. A díjat az eljárás lefolytatását, illetve az engedély kiadását kérelmezőnek kell az OGYÉI részére megfizetni klinikai vizsgálatonként.

A díj összege az új klinikai vizsgálat engedélyezése esetén 580 000 Ft, mely magába foglalja az ETT-KFEB szakhatósági eljárásának díját is.

A nem kereskedelmi vizsgálatok engedélyezése díjmentes.
Frissítve: 2018.05.02 12:27