1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Jogi és Igazgatási Főosztály

Főosztályvezető:

Dr. Parapatics Tamás 

E-mail: parapatics.tamas@ogyei.gov.hu

Tel.: (1) 886 9300 / 134

A Jogi és Igazgatási Főosztály biztosítja az OGYÉI, mint központi költségvetési szerv, központi hivatal működéséhez szükséges jogi háttért. Ennek keretében ellátja

· a szerződések/iratminták előkészítését;

· munkajogi kérdések megválaszolását;

· jogi képviseletet;

· belső szabályozók elkészítését;

· az OGYÉI Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítését;

· a jogszabályok követését, kodifikációs feladatokat, az OGYÉI alapfeladatai közé tartozó szakterületek jogi háttéranyagának nyomon követését.

Részt vesz a szakterületekhez kapcsolódó koncepciók, állásfoglalások, szakvélemények jogi előkészítésében.

Végzi az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött előterjesztések, jogszabály-tervezetek OGYÉI-n belüli koordinálását.

Részt vesz hatósági eljárások lefolytatásában, helyszíni ellenőrzéseken.

Végzi az iratkezeléssel és irattárazással kapcsolatos tevékenységek ellátását, ennek keretében:

· az OGYÉI-hez elektronikus és postai úton érkezett küldemények átvételét és kezelését;

· az OGYÉI-ben keletkezett iratokkal kapcsolatos ügyviteli tevékenységeket;

· működteti a Központi Irattárat az átadott ügyiratok őrzése, valamint az irattári anyagokhoz történő hozzáférése céljából;

· gondoskodik az ügyiratok selejtezéséről és a selejtezett iratanyag biztonsági előírások szerinti megsemmisítéséről, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár részére történő átadásáról.


Dr. Panker Ádám

hamisítási koordinációs szakreferensÁltalános Jogi Osztály

Hatósági Jogi Osztály

Igazgatási Iroda

Frissítve: 2019.01.10 13:21