1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Jogi és Igazgatási Főosztály

Mb. főosztályvezető:

Dr. Helfrich Dóra

E-mail: helfrich.dora@nngyk.gov.hu

Tel.: (1) 886 9300 / 400

A Jogi és Igazgatási Főosztály biztosítja az OGYÉI, mint központi költségvetési szerv, központi hivatal működéséhez szükséges jogi háttért. Ennek keretében ellátja

  • a szerződések/iratminták előkészítését;
  • munkajogi kérdések megválaszolását;
  • jogi képviseletet;
  • belső szabályozók elkészítését;
  • az OGYÉI Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítését;
  • a jogszabályok követését, kodifikációs feladatokat, az OGYÉI alapfeladatai közé tartozó szakterületek jogi háttéranyagának nyomon követését.

 

Részt vesz a szakterületekhez kapcsolódó koncepciók, állásfoglalások, szakvélemények jogi előkészítésében.

Végzi az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött előterjesztések, jogszabály-tervezetek OGYÉI-n belüli koordinálását.

Részt vesz hatósági eljárások lefolytatásában, helyszíni ellenőrzéseken.

Végzi az iratkezeléssel és irattárazással kapcsolatos tevékenységek ellátását, ennek keretében:

  • az OGYÉI-hez elektronikus és postai úton érkezett küldemények átvételét és kezelését;
  • az OGYÉI-ben keletkezett iratokkal kapcsolatos ügyviteli tevékenységeket;
  • működteti a Központi Irattárat az átadott ügyiratok őrzése, valamint az irattári anyagokhoz történő hozzáférése céljából;
  • gondoskodik az ügyiratok selejtezéséről és a selejtezett iratanyag biztonsági előírások szerinti megsemmisítéséről, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár részére történő átadásáról.

 


Dr. Panker Ádám

hamisítási koordinációs szakreferens


Általános Jogi Osztály

 

Hatósági Jogi Osztály

 

Igazgatási Iroda

Frissítve: 2023.05.16 16:00