1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Információbiztonsági Politika

Jelen Információbiztonsági Politika hatálya kiterjed az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet minden szervezeti egységére, munkavállalójára, folyamatára és eszközére. Az Információbiztonsági Politikánkban foglalt értékeket közvetítjük partnereink – alvállalkozóink, beszállítóink – felé is, motiválva őket szemléletünk alkalmazására.

Az Intézet vezetői elköteleződve az ügyfélközpontú gondolkodásmód és az információbiztonsági szemlélet mellett a szervezet tevékenységének jellegéből fakadóan a jogszabályi kötelezettségeken túl kiemelt figyelmet fordítanak a kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzésére.

Figyelembe véve az Intézetünkkel kapcsolatban álló érdekelt felek elvárásait, valamint érdekeit, deklarált célunk az információbiztonság folyamatos javítása mindenkori lehetőségeinknek megfelelően.

Törekszünk a működési – ezen belül kiemelten az információbiztonsági – folyamataink kockázat- és folyamatszemléletű irányítására, az adatvagyonunk feltérképezésére és megőrzésére, a szervezeti szintű folyamatstruktúrák racionalizálására és automatizálására, valamint folyamatos felügyeletére és fejlesztésére.

A folyamatos információtechnológiai és műszaki fejlesztések mellett – realizálva, hogy a legtöbb szervezetben az egyik legnagyobb kockázatot a humán erőforrás információbiztonság-tudatossága jelenti – kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink információbiztonság-tudatossági képzésére, amely minden szervezeti szinten, minden munkavállalónk számára kötelező.

Az információbiztonságra Intézetünk mindenek előtt rendszerszinten tekint, és rendszerszinten törekszik folyamatos fejlesztésére.

Elfogadva: 2016. május 5.

Frissítve: 2018.09.27 16:45