1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Gyógyszerközvetítés

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv). 1. § 40. pontjában és 23. §-ában, és a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20/B §-a által szabályozott gyógyszerközvetítői tevékenységet folytatók rendszeres hatósági ellenőrzését a Gytv. 20. § (1) bekezdése alapján az OGYÉI végzi. 

A gyógyszerközvetítők a tevékenységük során kötelesek a Rendelet 9. § (1) bekezdés c), e) és g) pontjait, valamint (8) bekezdését megfelelően alkalmazni és kötelesek figyelembe venni az Európai Bizottság helyes forgalmazási gyakorlatról szóló iránymutatásában foglaltakat, valamint rendelkezniük kell a felelősségi köröket, a folyamatokat és a kockázatkezelési intézkedéseket meghatározó minőségbiztosítási rendszerrel.

A Gytv. 20. § (9) bekezdése szerint, a gyógyszerközvetítés tárgyában közzétett határozatok

Frissítve: 2018.10.02 17:22