1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Gyógyászati segédeszközök reklámozása

A gyógyászati segédeszközök reklámozására az alapvető, minden kereskedelmi termékre vonatkozó szabályok mellett a gyógyszerekhez hasonlóan speciális szabályok is vonatkoznak, tekintve a termékek jellegét, használatuk esetleges kockázatát.

A gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat törvényben és a rendeletben meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzésére, gyógyászati segédeszköz reklámok kapcsán hatósági ellenőrzésekre az OGYÉI jogosult. (2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.))

A gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatos alapvető szabályokat tartalmaz a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.).

Mi minősül reklámozásnak?

A Grtv. alapján a gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére, vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

Ez alapján a termék mindennemű népszerűsítése reklámnak minősül, akkor is, ha mindez nem közvetlenül a termék értékesítésére irányul.

Kötelezettségek a reklámozás kapcsán:

A Grtv. alapján a reklám szolgáltatóval kapcsolatos alapvető rendelkezések: reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató - ennek hiányában a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevője - részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség (az orvostechnikai eszköznek is minősülő gyógyászati segédeszközök vonatkozásában kell ilyen nyilatkozat) alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak - ennek mellőzése esetén a reklám közzétevőjének - nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható.

Amennyiben a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé. A reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője köteles a fenti bekezdésben meghatározott adatokról, valamint a nyilatkozatokról nyilvántartást vezetni, és azt a reklám közzétételétől számított öt évig megőrizni.

Az előző rendelkezés alapján azon gyógyászati segédeszközök, melyek egyben orvostechnikai eszközök is, jogszerűen csak CE jelöléssel hozhatók forgalomba az Európai Unióban. Éppen ezért reklámozni is csak olyan terméket lehet orvostechnikai eszközként, melyen szerepel a CE jelölés és eleget tesz a vonatkozó rendelkezéseknek. Ennek megfelelően a reklám szolgáltatónak, ha orvostechnikai eszközt reklámoz érdemes a terméken ellenőrizni a CE jelet és kérni a reklámozó ennek megfelelő nyilatkozatát. Amennyiben a megfelelőségi tanúsítvány valódiságával kapcsolatban kétsége merül fel a reklámozónak az OGYÉI-t keresheti meg a jogszerűség eldöntése érdekében. A nem orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszközök esetén a 14/2007 EüM rendelet 2. § (4) bekezdés h) pontja adhat támpontot abban a tekintetben, hogy mely esetben forgalmazható és egyben reklámozható a termék.

Alapvetően két tilalom van a gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatban:

- nem reklámozható a hazánkban nem forgalmazható gyógyászati segédeszköz,

- nem reklámozható társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyászati segédeszköz (kivéve: Gyftv. 17. § (4a),). 

A TB támogatottság nem zárja ki a termék ismertetését (a gyógyászati segédeszközök ismertetése speciális tevékenység, melyet a Gyftv. szabályai szerint csak ezirányú tevékenységét bejelentett személy végezhet), ennek szabályait szintén a Gyftv. tartalmazza. A felelősség a reklám tartalmáért és a termék megfelelőségét igazoló dokumentumok valódiságáért alapvetően a reklámozót terheli.

A reklám tartalmával kapcsolatos rendelkezéseket a Gyftv. tartalmazza, alapvetően a figyelmeztető szöveggel, illetve tilalmakkal kapcsolatos rendelkezésekről van szó.

Külön felhívjuk a figyelmet a Gyftv. 17. § (1) d pontjára, amely összhangban a korábbi 11/B § (1) és (2) bekezdésével előírja, hogy a reklám az adott termékről nem állíthat többet, mint amit az adott termék használati útmutatója. Gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a figyelem fokozott felkeltése érdekében a reklámozó olyan hatást vagy hatásfokot tulajdonít a terméknek, melyet nem igazolt. Ebben az esetben felmerülhet a fogyasztó megtévesztése is. Az orvostechnikai eszközök hatásával, jellemzőivel kapcsolatos információkért alapvetően a gyártó felelős. Amennyiben ezen adatokat a forgalmazó, reklámozó önhatalmúlag megváltoztatja, azzal termékhamisítást végez.

A 3/2009 EüM rendelet 4. §(1)) alapján a következő formai előírásokat kell betartani:

„A Gyftv. 17. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti figyelmeztető szöveg a következő:

b) gyógyászati segédeszköz esetén:

„A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!”.

A jogszabály a továbbiakban tartalmazza e figyelmeztetés megjelenítési módját.

A reklámozás szabályainak megsértésével kapcsolatos felelősségi szabályokat is a törvény tartalmazza. (Gyftv. 18. §)

Amennyiben a gyógyászati segédeszköz reklámozással kapcsolatos kétségei merülnek fel, javasoljuk vegye fel a kapcsolatot az OGYÉI-val vagy a fogyasztóvédelemért felelős hatóságokkal. (Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Szervezeti Egységei, GVH).

Frissítve: 2017.05.03 11:26