1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

EU jogszabályok, irányelvek

Gyógyszerekkel kapcsolatos uniós jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1901/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról

 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/84/EU irányelve (2010. december 15.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról

 


EudraLex - Volume 2 - Pharmaceutical Legislation - Notice to applicants and regulatory guidelines medicinal products for human use

EudraLex - Volume 3 -Scientific guidelines for medicinal products for human use

 

EudraLex - Volume 9 - Pharmacovigilance guidelines

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/9/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/10/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice (GLP) and Compliance Monitoring


Élelmiszerekkel, kozmetikumokkal kapcsolatos uniós jogszabályok

 

· Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK RENDELETE az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

 

· AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

 

· A BIZOTTSÁG 828/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 30.) a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről

 

· Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról

 

· Az Európai Parlment és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról

 

· A Tanács 315/93/EGK RENDELETE (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról

 

· A Bizottság 1881/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról

 

· A Bizottság 401/2006/EK RENDELETE az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról

 

· AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 850/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról

 

· A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETE az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

 

· AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005/EK RENDELETE (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszermaradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról Utolsó megjelent egységes szerkezet: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0396-20160212&qid=1463852641494&from=HU

 

· Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról

 

· Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról

· A BIZOTTSÁG 307/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 11.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról

 

· A BIZOTTSÁG 489/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. június 8.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról

 

· Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 

· A BIZOTTSÁG 2013/63/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. január 24.) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti egészségre vonatkozó állítások különös feltételeinek végrehajtásáról szóló iránymutatások elfogadásáról 

· A BIZOTTSÁG 907/2013/EU RENDELETE (2013. szeptember 20.) az általános megjelölések (megnevezések) használatára irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok megállapításáról 

· A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 

· AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 609/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

· A BIZOTTSÁG (EU) 2016/128 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről Ezt a rendeletet 2019. február 22-től kell alkalmazni, kivéve a csecsemők táplálkozási igényeinek kielégítésére szolgáló, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek esetében, amelyekre a rendeletet 2020. február 22-től kell alkalmazni. 

· A Bizottság 953/2009/EK RENDELETE (2009. október 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról 

· Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK RENDELETE az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről (A 258/97/EK rendelet 2018. január 1-től hatályát veszti.) 

· Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK IRÁNYELVE (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

· 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről 

· 655/2013/EU rendelet a kozmetikai termékekről tett állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról 

Frissítve: 2023.05.24 15:44