1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Étrend-kiegészítőkben felhasználásra nem javasolt gyógynövények és értékelésük

Évről évre növekszik a gyártók és forgalmazók által bejelentett étrend-kiegészítők száma az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (OGYÉI) a forgalmazás szabályait előíró 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet hatályba lépése óta. A készítményekben megtalálható növények, hatóanyagok száma rendkívül nagy és folyamatosan bővül. Kezdetektől fogva megjelentek a készítményekben olyan (gyógy)növények, izolált hatóanyagok, melyek humán szervezetre gyakorolt hatása részben nem bizonyított, részben a tudományos vizsgálatok alapján veszélyt jelenthet a fogyasztó egészségére, biztonságára.


Tudományos Tanácsadó Testület

Az élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben alkalmazható gyógynövények alkalmazhatóságának szakszerű, tudományos értékelése, elemzése érdekében Intézetünk az „EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 - Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és a gyógyszerfogyasztás területén” projekt keretében 2017. június 22-én megújította a Szakértői Testületét, amely Tudományos Tanácsadó Testületként folytatja munkáját. A Testület tagjai a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által felkért független gyógyszerészszakértő, valamint az OGYÉI Élelmezés-és Táplálkozástudományi Főigazgatóságának szakértői. 

A testület tagjai:

  • Dr. Alberti-Dér Ágnes, Farmakognóziai Intézet, Semmelweis Egyetem
  • Dr. Maczó Anita, NÉBIH Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság, Kockázatbecslési Osztály élelmiszer-biztonsági koordinátor
  • Dr. Bóna Viola, szakgyógyszerész
  • Dr. Csupor Dezső, Farmakognóziai Intézet, Szegedi Tudományegyetem
  • Dr. Horányi Tamás, alelnök, Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
A Testület feladata elsősorban a jelenlegi negatív lista folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti bővítése, másrészt az élelmiszeripari vállalkozások által benyújtott kérelmek értékelése, melyek a negatív listán lévő növények, növényi részek biztonságos, korlátozás nélküli, vagy dózishatárhoz kötött korlátozott felhasználhatóságát hivatottak igazolni.

Az OGYÉI által az étrend-kiegészítőkben megjelenő gyógynövények, növényi preparátumok és egyéb élettani és táplálkozási hatással rendelkező anyagok értékelésére összehívott Tudományos Tanácsadó Testület az alakuló ülésén egyhangúan elfogadta Működési Szabályzatát, mely az alábbi linken érhető el:

A Tudományos Tanácsadó Testület Működési Szabályzata


Étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények 

Az étrend-kiegészítők a vitaminokon és ásványi anyagokon kívül rengeteg gyógynövényt és egyéb táplálkozási és élettani hatással rendelkező aktív anyagot (hatóanyagot) tartalmaznak.

A vitaminok és az ásványi anyagok használata jól szabályozott (Upper Level - UL értékek), azonban az egyéb anyagok közegészségügyi szempontból való értékeléséhez nem állnak rendelkezésre jogszabályban előre meghatározott maximális biztonsági értékek.

Ezért az étrend-kiegészítőkben leggyakrabban előforduló gyógynövényekre és egyéb anyagokra vonatkozó információk pontos, kidolgozott szakmai kereteken alapuló felülvizsgálata vált szükségessé.

A felülvizsgálat eredményeként született meg az alább elérhető lista, amelyen megtalálhatók olyan komponensek, melyek étrend-kiegészítőkben történő alkalmazására nem vonatkozik előírás, azonban a humán szervezetre gyakorolt hatásai alapján felhasználásuk korlátozandó.

A listán található határértékek megállapítása szakszerű, tudományos értékelés alapján történik, a jelenlegi teljeskörű szakirodalmi adatokat figyelembe véve.

A listára azok a növények kerülnek fel, amelyekről a Testület megállapította, hogy étrend-kiegészítőben történő alkalmazásuk, (tekintettel arra, hogy az étrend-kiegészítő is élelmiszer) történő fogyasztásuk veszélyes lehet, ezért az étrend-kiegészítők kockázatértékelési folyamatában is szerepet kap. A lista nem csupán figyelemfelkeltés, hanem szakmailag gondosan megalapozott iránymutatás, amely segíti a gyártókat/forgalmazókat és a fogyasztókat a tájékozódásban.

Az „EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 - Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és a gyógyszerfogyasztás területén” projekt keretében 2017-es évben újjáalakult Tudományos Tanácsadó Testület a közelmúltban felülvizsgálta a negatív listát, melynek frissített változatát tesszük közzé. A lista korábbi verziója 2012-2013-ban készült el, azonban az azóta eltelt évek alatt számtalan szakmai háttéranyag készült, illetve több tudományos kutatás folyt ezen a területen és ez a szakmai fejlődés tette szükségessé a lista felülvizsgálatát és bővítését.

A hatósági, társhatósági, akadémiai, piaci civil szervezeti, illetve ipari szakértőket tömörítő Testület rendszeres üléseken egyeztette a módosítási és a bővítési javaslatokat, munkája során figyelembe vette az Európai Unió egyes tagállamai által összeállított negatív listákat, ezzel elősegítve az étrend-kiegészítők egységes nemzetközi megítélését. A több hónapos tudományos munka eredménye egy új gyógynövény lista, amely a teljeskörű szakirodalmi adatokat is figyelembe véve tartalmazza a növényeket, különös tekintettel azok használatának tiltására vagy korlátozással való felhasználhatóságukra.

A Testület szemlélete továbbra is az, hogy az egyes növények humán szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálata alapján kiszűrje azokat, amelyek a fogyasztó számára veszélyt jelenthetnek, segítve ezzel mind a gyártók/forgalmazók, mind a fogyasztók tájékozódását.

Az alkalmazásra nem javasolt növények korábban közzétett listája a Testület munkájának köszönhetően számottevően bővült és változott, azonban továbbra is fennáll annak lehetősége, hogy amennyiben valamely negatív listán szereplő növénnyel kapcsolatban rendelkezésre állnak (benyújtásra kerülnek) azok a tudományos bizonyítékok, melyek a növény ártalmatlanságát tudják igazolni, akkor a Testület kész az adott növényre vonatkozó álláspontját újra értékelni.

A negatív lista alkalmazásának bevezetésére átmeneti időszakot hirdetünk, miszerint 2019. januárjától ajánljuk használni a bővített listát. Az ezt megelőző időszakban javasoljuk a lista alapján felülvizsgálni minden gyártónak és forgalmazónak a korábban bejelentett (már forgalomban lévő) étrend-kiegészítő készítmények összetételét.

Fontos azonban kiemelni, hogy abban az esetben, ha egy növény nem található meg ezen a listán, nem jelenti azt, hogy az automatikusan felhasználható étrend-kiegészítőben, erre kérjük, a gyártók fokozott figyelemmel legyenek! A listán nem szereplő növények alkalmazhatóságát, ártalmatlanságát továbbra is egyenként értékeli az OGYÉI.

Az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listáját az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó, vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok hozzáadásával előállított élelmiszerek (ún. dúsított élelmiszerek) előállításakor is ajánlott figyelembe venni!

A Tudományos Tanácsadó Testület a jövőben is rendszeresen felülvizsgálja a negatív listát, annak függvényében, ahogy a tudományos vizsgálatok, elérhető adatok köre bővül, változik. Ezért javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon az intézetünk weboldalán megjelenő változásokat. 

Étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája (Frissítve: 2018.12.19.)

Az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények értékelési szempontjai

Az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listájának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumok

Frissítve: 2019.09.30 10:33