1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

EFOP-1.9.6-16-2017-00001

A kedvezményezett neve: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ konzorciumi tag (mint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet jogutódja)

A projekt címe: Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések 

A szerződött támogatás összege: 65.183.827.558 Ft

A szerződött támogatás összege (OGYÉI rész): 572.475.523 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), konzorciumi tagok Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ).

A Projekt átfogó célja az egészségügyi ágazat hatékonyságának és a lakosság részére nyújtott szolgáltatásainak minőségének fejlesztése, valamint létrehozásra kerüljenek a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások létrejöttének támogatásához szükséges központi és speciális intézményi informatikai rendszerek és megoldások. 

A projekt célcsoportját a lakosság, az ellátórendszer, az ágazatirányítás valamint az egészségiparban tevékenykedő vállalkozások alkotják. 

Az alábbi fejlesztések valósulnak meg az OGYÉI vonatkozásában:

  • létrejön a FoNo VIII frissített és új receptúrákkal és előírásokkal bővített tartalmának létrehozása és elektronikus adatbázis struktúrába történő beépítése
  • létrejön a Rapid Alert Systemben keletkező értesítések gyógyszertörzs szempontjából releváns következményeinek (pl. visszahívás, kivonás) az OGYÉI publikációs felületein történő megjelenítését biztosító alrendszer.
  • létrejön egy kereshető adatbázis a gyártó- és vizsgálóhelyekről, amely lehetővé teszi egy esetleges nem megfelelőségről szóló értesítés kapcsán a lehetséges hatások gyors értékelését, a létfontosságú döntések meghozatalának támogatását.
  • kialakításra kerül a biztonságos gyógyszerellátás érdekében a gyógyszerészeti hatóság (OGYÉI) és az ellátási lánc engedélyköteles tevékenységet folytató (pl. gyártás, kis- és nagykereskedelem) szereplői közötti zárt láncú kommunikációs rendszer, mely biztosítja, hogy haladéktalanul elérhetőek és értesíthetőek legyenek gyógyszerbiztonságot veszélyeztető (minőségi kifogás, gyógyszerhamisítás) ügyekben
  • megvalósul egy webes felületen működő, szakmai és jogi megfelelőséget vizsgáló, kötelező önbevallásos módszertanon alapuló önellenőrző rendszer, valamint ehhez kapcsolódóan is helyszíni ellenőrzéseket támogató elektronikus felület, másrészt pedig felépül egy EESZT ügyfélkapus elérhetőséggel rendelkező, hatósági intézkedésekhez kötött dokumentumok tárháza
  • kialakításra kerül egy olyan hiteles adatbázis és térinformatikai rendszer, melyben a teljes lakosság megbízható, hiteles forrásból jut az egyes gyógyszerellátó helyekkel (gyógyszertár, gyógyszertáron kívüli gyógyszer-forgalmazó hely) kapcsolatos minden, számukra szükséges adatokhoz (nyitva tartás, ügyelet, készenlét, megközelíthetőség, térkép, tömegközlekedés, parkolás, GPS koordináták, stb.)
  • megvalósul Intézetünk humán erőforrás képzése, a folyamataink áttekintése, az informatikai biztonsági eszközrendszer fejlesztése az információbiztonság terén. 

A projekt befejezési dátuma: 2023.12.15. 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.9.6-16-2017-00001


Szerződések

Frissítve: 2024.04.16 13:49