1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Díjak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (1) bekezdése értelmében egyes közigazgatási hatósági eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű szolgáltatásának igénybevételéért (szolgáltatásokért) díjat (igazgatási szolgáltatási díj) kell fizetni.

Az OGYÉI egyes eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. számú melléklete határozza meg.

Kérjük a Tisztelt Kérelmezőket, hogy a Gytv. 1. számú mellékletében meghatározott díjtételeket az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00290050-00000000 számú elszámolási számlájára szíveskedjenek átutalni.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Kérelmezőket, hogy az Itv. 2021. január 1-jétől hatályos 28. § (1) bekezdése értelmében kizárólag az Itv. 1. számú mellékletében felsorolt elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások esetén kell illetéket fizetni, mely értelmében az OGYÉI hatáskörébe tartozó, ugyanakkor igazgatási szolgáltatási díj fizetése alá nem eső eljárások iránti kérelmek 2021. január 1. napját követően illetékmentesen nyújthatók be.

 
Díjtáblázat (2005. évi XCV. törvény 1. számú melléklete)

E-cigarettával kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Kiegészítő tájékoztatás a 2005. évi XCV. törvényben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakhoz

Kis és középvállakozások (KKV-k) számára nyújtott igazgatási szolgáltatási díjkedvezményről szóló tájékoztatás

Frissítve: 2021.02.17 16:28