1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Biohasonló készítmények

Áttekintés

A biológiai gyógyszerek, élő sejtekből vagy mikroorganizmusokból nyert hatóanyagokat tartalmaznak, melyek hatékony terápiás lehetőséget jelentenek a sokszor jelentős egészségkárosodáshoz vezető betegségek kezelésében. Ilyen biológiai készítmények pl. az inzulin, a növekedési hormonok, továbbá az autoimmun megbetegedések és a rákos betegségek kezelésére használható monoklonális antitestek.

A biológiailag hasonló (biohasonló) készítmények olyan biotechnológiai úton előállított gyógyszerek, melyek egy, már az Európai Unióban (EU) forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező biológiai gyógyszerhez (a „referencia” készítményhez) nagymértékben hasonlítanak.

A „nagymértékben hasonló” kifejezés azt jelenti, hogy a biohasonló gyógyszer terápiás hatása és biztonsági profilja összemérhető a referencia-gyógyszer ide vonatkozó tulajdonságaival (nincs klinikailag szignifikáns eltérés). A biohasonlók forgalomba hozatalának engedélyezéséhez a biohasonló készítménynek a biológiai gyógyszereknél megkövetelt gyógyszerminőségi feltételeknek kell megfelelniük és a referenciatermékkel való klinikai-, nem klinikai-, gyógyszerminőségi hasonlóságot kell mutatniuk.

Minden biológiai eredetű gyógyszer esetében előfordul bizonyos fokú változatosság, ami a molekula nagy méretének és biológiai előállításuknak köszönhető. Ezért a biológiailag hasonló készítményt nem tekintik a biológiai gyógyszer generikumának (azonos hatóanyagú készítménynek), mivel a biológiai gyógyszerek természetes változatossága és bonyolultabb gyártása nem teszi lehetővé a molekuláris mikroheterogenitás pontos megismétlését.

A biohasonló készítmények esetében elfogadható „változatosságot” az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency, EMA) szabályozza. A biohasonló gyógyszer és referencia-gyógyszere közötti esetleges eltéréseket szigorú határok között tartják, ezáltal biztosítva, hogy mindkettő ugyanúgy fejtse ki a hatását.

2006 óta engedélyeznek biohasonló készítményeket az Európai Unióban centralizált (központosított) eljárás keretében.

Az engedélyezett biohasonló készítmények az EMA honlapján itt érhetők el.

Részletes információ a biohasonló készítményekről a betegek számára az Európai Bizottság honlapjáról itt érhető el magyarul.

Részletes információ a biohasonló készítményekről az egészségügyi szakemberek számára az EMA honlapjáról itt érhető el magyarul.

 

Felcserélhetőség

Az első biohasonló készítmény engedélyezése óta (2006.) a hatóságok folyamatosan monitorozzák a biohasonló készítmények hatásosságát, biztonságosságát és immunogenitását. Az adatok birtokában 2022-ben az EMA Emberi Felhasználásra szánt Gyógyszerek Bizottsága (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) arra a következtetésre jutott, hogy a biohasonló készítmények felcserélhetők egymással az eddig megismert tudományos bizonyítékok alapján. A felcserélhetőség azt jelenti, hogy a terápia során a biohasonló készítmény alkalmazható a referenciakészítmény helyett, vagy fordítva. Ugyanazon referenciatermék két különböző biohasonló terméke is felcserélhető egymással.

Erről 2022. szeptember 19-én az EMA és az európai uniós tagállamok gyógyszerhatóságainak vezetői (Heads of Medicines Agencies, HMA) közös nyilatkozatot adtak ki, melynek teljes szövege az EMA honlapján itt érhető el. A felcserélhetőséggel kapcsolatosan további aktuális információk érhetők el az EMA honlapjának kérdés-válasz felületén itt.

A közös nyilatkozatra való tekintettel az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) visszavonja a tárgykörben 2018-ban kiadott állásfoglalását (itt érhető el az archivált anyag a hozzá tartozó publikus konzultációval együtt).

Mind a korábban nem kezelt betegek, mind a korábban referencia készítményt kapó betegek kaphatnak biohasonló gyógyszert. Ugyanígy, a korábban biohasonló készítménnyel kezelt betegek is kaphatják a referenciakészítményt, tehát a biohasonló és a referenciakészítmény egymással felcserélhető, valamint ugyanazon referenciatermék két különböző biohasonló terméke is felcserélhető egymással.

Továbbra is tagállami hatáskörbe tartozik, hogy mely készítmények érhetők el az adott országban, és az, hogy a felcserélhetőség milyen szinten valósul meg.

A biológiai készítmények helyettesíthetőségi szintjei általában az EU-ban:

- gyógyszerváltás a felíró orvosok döntése alapján (terápiás egyenértékűség)

- automatikus helyettesítés a gyógyszertárban.

A biológiai készítmények közötti váltás az OGYÉI álláspontja alapján:

- minden esetben a kezelőorvos felügyelete mellett

- a beteg tájékoztatását követően történhet

- az egészségügyi szakmai irányelvek erre vonatkozó ajánlásait figyelembe véve.

A beteggel történő kommunikáció során figyelembe kell venni a váltás pszichés hatását; tájékoztatás szükséges, ha az új gyógyszer beadási módja eltérő. Az egészségügyi dokumentációban az alkalmazott készítmények nevét, gyártási számát fel kell tüntetni a visszakövethetőség érdekében.

 

A biohasonló gyógyszerek biztonsága, farmakovigilanciája

Az EU-ban minden gyógyszerre (így a biológiai és a biológiailag hasonló gyógyszerekre is) kiterjedő, gondosan felépített mellékhatás-felügyeleti rendszer működik a feltételezett mellékhatások monitorozása, bejelentése, értékelése és megelőzése céljából. A feltételezett mellékhatásokról szóló jelentéseket az EudraVigilance adatbázis gyűjti össze.

Az európai hatóságok folyamatosan, közösen értékelik az összes forgalomban lévő gyógyszer előny–kockázat profilját, és szükség esetén beavatkoznak a megfelelő közegészségügyi szabályozó intézkedésekkel (például a készítmény alkalmazási előírásának kiegészítése új figyelmeztetésekkel, a használat korlátozása).

Az egészségügyi szakemberek visszajelzése nagyon fontos a gyógyszerek engedélyezés utáni klinikai alkalmazásban mutatott biztonsági profiljának megismerésében, megértésében. Fontos, hogy az egészségügyi szakemberek bejelentsék a biológiailag hasonló gyógyszerek bármilyen feltételezett mellékhatását még akkor is, ha a mellékhatás egyébként már szerepel a referencia-gyógyszer alkalmazási előírásában.

Ha egy biológiailag hasonló gyógyszernél feltételezett mellékhatást azonosítanak az egészségügyi szakemberek, akkor ezt a márkanév és a gyártási tételszám megadásával együtt kell bejelenteniük, az OGYÉI-hez. Így a gyógyszer pontosan beazonosítható bármilyen termékspecifikus biztonsági vagy immunogenitási aggály esetén. A márkanév, aktív hatóanyag neve és a gyártási tétel száma egyaránt megtalálható a készítmény csomagolásán. A nyomonkövethetőség érdekében a beadott biológiai készítmény kereskedelmi nevét és gyártási számát egyértelműen fel kell tüntetni a beteg orvosi dokumentációjában is.

Az EudraVigilance adatbázisba beküldött, feltételezett gyógyszer-mellékhatásokra vonatkozó jelentésekhez, beleértve a biológiai és a biológiailag hasonló gyógyszerre vonatkozó feltételezett mellékhatásokat is, nyilvános a hozzáférés a „Feltételezett mellékhatásokról szóló jelentések európai adatbázisa” weboldalon itt.

Bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy még több információt gyűjtsünk a biológiai és biohasonló gyógyszerek biztonságos felhasználásáról.

 

Fogalom-meghatározások

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet fogalommeghatározása szerint:

biológiai gyógyszer: az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott biotechnológiai gyógyszer, a 13. pont szerinti fejlett terápiás gyógyszer, az immunológiai gyógyszer, a stabil vérkészítmény, valamint az olyan egyéb gyógyszer, amelyet, vagy amely hatóanyagát mikrobiológiai kultúrák segítségével, vagy emberi, illetve állati szövetből történő extrakcióval állítanak elő, így különösen a hormonok, citokinek, enzimek és egyéb fermentációval előállított komplex fehérjetermészetű szerek;

hasonló biológiai gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 7. § (8) bekezdésében meghatározott módon értékelt és engedélyezett gyógyszer

 

Frissítve: 2023.05.09 14:40