1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Adatszolgáltatási kötelezettség

A Kábítószerügyi Főosztály a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok tekintetében Magyarország nemzeti hatóságaként folyamatos kapcsolatot tart az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakosodott kábítószerügyi szervezeteivel, Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervével (INCB), valamint az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalával (UNODC), továbbá a nemzeti társhatóságokkal.

A Főosztály legfontosabb feladata – az engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások mellett – a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításának, forgalmazásának, és mindenekelőtt gyógyászati célú felhasználásának ellenőrzése, az éves anyagmérlegre vonatkozó adatok bekérése, feldolgozása és továbbítása a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervezetnek (International Narcotics Control Board, INCB) a nemzetközi Kábítószer Egyezmények alapján.

A Főosztály adatszolgáltatása az INCB felé sokrétű:

  • jelentéseka gyártók és forgalmazók adatszolgáltatása alapján a kábítószerek exportjáról és importjáról összesített negyedéves jelentéseket készít, és továbbítja azokat az INCB felé továbbá éves összesítő statisztikát készít a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, tudományos és gyógyászati célú felhasználására, exportjára, importjára vonatkozóan
  • becslések: a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján összesíti az ország mennyiségi igényét az egyes kábítószerek és pszichotróp anyagok tudományos és gyógyászati célú fogyasztása tekintetében a tárgyévet követő évre nézve, és a becsült mennyiségeket megküldi az INCB részére.

A Főosztály adatszolgáltatási kötelezettségéből eredően folyamatosan kapcsolatot tart a gyártókkal és forgalmazókkal.

A tevékenységi engedély jogosultjának adatszolgáltatási kötelezettsége az általa vezetett nyilvántartás alapján

Határidő

Szolgáltatott statisztikai adatok köre

Január 31.

K1, K2, P1, P2 jegyzék anyagai tekintetében a tárgyévet megelőző évre vonatkozó zárókészlet adatok

Február 20.

(INCB felszólítása függvényében változhat)

Ipari mák termesztetésére és a kinyerhető alapanyagokra vonatkozó statisztikai adatok (12. melléklet)

Február 28.

A tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves jelentés adatok megküldése, valamint a tárgyévet követő évre vonatkozó becslési adatok (2., 3. és 9. melléklet)

Július 20.

(INCB felszólítása függvényében változhat)

Ipari mák termesztetésére és a kinyerhető alapanyagokra vonatkozó statisztikai adatok (12. melléklet)

Adott negyedévet követő hónap 10. napjáig (április, július, október és január 10.)

A kábítószerek és pszichotróp anyagok negyedéves forgalmára vonatkozó adatok (4. és 5. melléklet)

Adott negyedévet követő hónap 10. napjáig (április, július, október és január 10.)

6. melléklet szerinti megrendelőlapok ötödik példánya (hatóanyag szerinti összesítő kíséretében)

Ha az engedélyes a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatok tekintetében a tárgyévben el kíván térni az általa megbecsült adatoktól, becslésmódosítási kérelmet (melyhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot) benyújtania az OGYÉI-nek. Az OGYÉI az INCB-vel történő egyeztetés után határozatban értesíti az engedélyest a becslés módosítás elfogadásáról.

A tevékenységi engedélyek jogosultjai által szolgáltatandó statisztikai adatokról a vonatkozó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 8. pontja (18.§) rendelkezik.

 

Frissítve: 2018.11.05 13:52