1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Bűncselekménynek minősül a gyógyszerhamisítás?

Magyarország 2014. január 9-én ratifikálta a Medicrime Convention-t, amely nemzetközi szinten egységes szabályokat fogalmaz meg a fogyasztók életét és biztonságát veszélyeztető hamis gyógyszerek gyártásának és forgalmazásának kriminalizálására. Az egyezmény kötelezővé teszi az egyezményt aláíró tagállamok számára, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a gyógyszerek és gyógyászati készítmények hamisítását. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) az „Egészségügyi termék hamisítása” tényállásról rendelkezik. Eszerint aki egészségügyi terméket

· meghamisít, vagy hamis egészségügyi terméket készít,

· hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi terméket kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

· hamis vagy meghamisított egészségügyi terméket az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben megszerez, tart,

· Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi terméket indokolatlan mennyiségben megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít,

· egészségügyi termékhez kapcsolódó eredeti dokumentumot kereskedelmi céllal rendeltetésétől eltérően felhasznál,

bűntettet követ el (Btk. 186. §). 

A fentiek alapján tehát nem csak az követi el az egészségügyi termék hamisítását, aki egy eredeti gyógyszert „lemásol”, hanem például az is, aki egy eredeti gyógyszer dokumentációját meghamisítja, vagy aki egy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszerrel engedély nélkül kereskedik, esetleg indokolatlanul nagy mennyiségben tartja azt.

 

Frissítve: 2018.04.09 10:45