1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Bűncselekménynek minősül a gyógyszerhamisítás?

Magyarország 2014. január 9-én ratifikálta a Medicrime Egyezményt, amely nemzetközi szinten egységes szabályokat fogalmaz meg a fogyasztók életét és biztonságát veszélyeztető hamis gyógyszerek gyártásának és forgalmazásának kriminalizálására. Az egyezmény kötelezővé teszi az egyezményt aláíró tagállamok számára, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a gyógyszerek és gyógyászati készítmények hamisítását.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (Btk.) a „Gyógyszerhamisítás” 2019. január 1-től önálló tényállás. Eszerint aki gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt

- meghamisít, illetve hamis gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt készít, 

- hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, illetve indokolatlan mennyiségben kínál, átad,

- hamis vagy meghamisított gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben megszerez, tart,

- Magyarországon nem engedélyezett gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt indokolatlan mennyiségben megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít,

- gyógyszerhez vagy állatgyógyászati készítményhez kapcsolódó eredeti dokumentumot kereskedelmi céllal rendeltetésétől eltérően felhasznál,

bűntettet követ el (185/A. §).

A fentiek alapján tehát nem csak az követ el gyógyszerhamisítást, aki egy eredeti gyógyszert „lemásol”, hanem például az is, aki egy eredeti gyógyszer dokumentációját meghamisítja, vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszerrel engedély nélkül kereskedik, esetleg indokolatlanul nagy mennyiségben tartja azt.

A Gytv. 17. § (1) bekezdés szerint a feltételezhetően hamisított gyógyszerre vonatkozó információt a forgalombahozatali engedély jogosultja, valamint a gyógyszerek nagykereskedelmében és a lakossági gyógyszerellátásban részt vevő gyógyszerész vagy a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzlet, valamint a gyógyszert alkalmazó orvos a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenteni. A bejelentés megtehető a hivatali kapu, vagy a hamisgyogyszer@nngyk.gov.hu email cím használatával.

Frissítve: 2020.10.21 16:13