1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII. 5/2020. számú közleménye az Európai Gyógyszerkönyv 10.2 kötetének hatálybalépéséről

A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az OGYÉI jelen közleménnyel közzéteszi, hogy az Európai Gyógyszerkönyv 10.2 kötetének hatályba lépési időpontja az Európa Tanács Közegészségügyi Bizottságának AP-CPH (16) 1 sz. határozata alapján 2020. július 1. A 10.2 kiadásban megjelent új, módosított és javított szövegek az alábbiak.

Új szövegek

Általános fejezetek

2.6.37. Idegen vírusok kimutatására alkalmazott tenyésztéses módszerek alapelvei állatgyógyászati immunológiai készítményekben

Egyedi cikkelyek

További egyedi cikkelyek

Olanzapini embonas monohydricus (3047)

Felújított szövegek

Általános fejezetek

2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra humán élővírus-vakcinákban

4. Reagensek (új, felújított, javított)

5.2.4. Állatgyógyászati felhasználásra szánt/használt vakcinák előállítására szánt sejttenyészetek

5.2.5. Állatgyógyászati immunológiai készítményekben található idegen kórokozók kezelése

5.2.13. Állatgyógyászati célra szánt/használt inaktivált vakcinák előállítására szánt egészséges csirkeállomány/csirkék

Egyedi cikkelyek

Általános cikkelyek

Immunosera ad usum veterinarium (0030)

Vaccina ad usum veterinarium (0062)

Állatgyógyászati vakcinák cikkelyei

Vaccinum febris flavae vivum (0537)

Vaccinum influenzae vivum pernasale (2772)

Embergyógyászati vakcinák cikkelyei 

Vaccinum adenovirosidis caninae vivum (1951)

Vaccinum anaemiae infectivae pulli vivum (2038)

Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae inactivatum (0959)

Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum (0442)

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae inactivatum (0960)

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum (0587)

Vaccinum calicivirosis felinae vivum (1102)

Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum (2326)

Vaccinum encephalomyelitidis infectivae aviariae vivum (0588)

Vaccinum hepatitidis viralis anatis stirpis I vivum (1315)

Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli coronaviro illatae (1953)

Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli rotaviro illatae (1954)

Vaccinum laryngotracheitidis infectivae aviariae vivum (1068)

Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem inactivatum (0744)

Vaccinum morbi Aujeszkyi vivum ad suem ad usum parenteralem (0745)

Vaccinum morbi Carrei vivum ad canem (0448)

Vaccinum morbi Carrei vivum ad mustelidas (0449)

Vaccinum morbi haemorrhagici cuniculi inactivatum (2325)

Vaccinum morbi Marek vivum (0589)

Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum (1202)

Vaccinum myxomatosidis vivum ad cuniculum (1943)

Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae vivum (0251)

Vaccinum parainfluenzae viri canini vivum (1955)

Vaccinum paramyxoviris 3 aviarii inactivatum ad meleagrem (1392)

Vaccinum parvovirosis caninae vivum (0964)

Vaccinum parvovirosis inactivatum ad suem (0965)

Vaccinum pestis anatis vivum (1938)

Vaccinum pestis classicae suillae vivum ex cellulis (0065)

Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum (0870)

Vaccinum pseudopestis aviariae vivum (0450)

Vaccinum rabiei perorale vivum ad vulpem et nyctereutem (0746)

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum (0696)

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae vivum ad meleagrem (2461)

Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum (1206)

Vaccinum tenosynovitidis viralis aviariae vivum (1956)

Vaccinum variolae gallinaceae vivum (0649)

Vaccinum viri parainfluenzae bovini vivum (1176)

Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum (1177) 

További egyedi cikkelyek 

Clomifeni citras (0997)

Oxytetracyclinum dihydricum (0199)

Phenoxymethylpenicillinum (0148)

Phenoxymethylpenicillinum kalicum (0149)

Javított szövegek

Egyedi cikkelyek

További egyedi cikkelyek

Ranitidini hydrochloridum (0946)

Címükben változott szövegek

Általános fejezetek

5.2.4 Állatgyógyászati felhasználásra szánt/használt vakcinák előállítására szánt sejttenyészetek (előzőleg: Állatgyógyászati vakcinák előállítására szánt sejttenyészetek)

5.2.5. Állatgyógyászati immunológiai készítményekben található idegen kórokozók kezelése (előzőleg: Állatgyógyászati immunológiai gyógyszerek előállítására szánt, állati eredetű anyagok)

Törölt szövegek

Az alábbi szövegek törlési időpontja: 2020. július 1.

Általános fejezetek

2.6.24. Madár vírusvakcinák: vizsgálat idegen kórokozók jelenlétére az oltócsíra-tételekben

2.6.25. Madár vírusvakcinák: vizsgálat idegen kórokozók jelenlétére a késztermék gyártási tételeiben

Az alábbi szövegek törlési időpontja: 2020. április 1.

Egyedi cikkelyek

Gyógynövények és gyógynövény-készítmények cikkelyei

Sennae fructus angustifoliae (0208)

További egyedi cikkelyek

Insulinum bovinum (1637)

Budapest, 2020. július 1.


 

Frissítve: 2020.12.07 15:13