1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
Forgalmazói regisztráció

A OGYÉI Főigazgatóság 2/2013-MAG számú közleménye - a mindenkor hatályos pozitív lista 1. sz. melléklete


A OGYÉI Főigazgatóság 2/2013-MAG számú közleménye a mindenkor hatályos, a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszetkészítmények listáját (pozitív lista) tartalmazó közlemény 1 sz. mellékletét teszi közzé

  Jelen, 5 részből álló melléklet általános előírásokat tartalmaz a gyógyszerek készítésére, hatáserősségére, adagolására, megjelölésére, mintavételezésére, és a tájékoztató vizsgálatok elvégzésére vonatkozóan (1. rész).
   Közli a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben, a mindenkor hatályos pozitív listát tartalmazó közlemény által előírt egyéb OGYI előírásban, vagy hatályos külföldi gyógyszerkönyvben nem szereplő gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények cikkelyeit (3. rész).
   A cikkelyekben található hivatkozásokon keresztül megadja, hogy adott gyógyszeranyag vagy gyógyszerkészítmény esetében előírt vizsgálandó paraméter meghatározására mely módszer alkalmazható (4. rész).
  A melléklet tartalmaz továbbá egy megfeleltetési listát (2. rész), mely segíti a felhasználót a szögletes zárójelben levő utalások által hivatkozott szövegek könnyű megtalálásában.
  A melléklet részét képzi egy olyan szekció is, amely a gyógyszerkészítés és a gyógyszervizsgálat mindennapi gyakorlatában nélkülözhetetlen adatokat, grafikonokat tartalmazza (5. rész).

A hatályban lévő pozitív lista által közölt , a magisztrális gyógyszerkészítésben felhasználható gyógyszeranyagok-, és készítmények esetén előírt, érvényben levő tájékoztató vizsgálatokat az OGYI-3/2011-MAG számú, az OGYI-4/2011-MAG számú, az OGYI-5/2011-MAG számú, az OGYI-6/2011-MAG számú, az OGYI-3/2013-MAG számú, az OGYI-5/2013-MAG számú, az OGYI-7/2013-MAG számú és az OGYI-9/2013-MAG számú közlemények tartalmazzák.


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
Frissítve: 2018.12.12 11:48