1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Új élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok, útmutatók

EFSA véleménye a rovarok élelmiszerként ill. takarmányként történő fogyasztásával valamint ezen célokra történő tenyésztésük kockázati profiljára vonatkozóan

503/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

2015/890 tanácsi határozat (2015. június 8.) az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról (Új élelmiszerek)

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (35. § (4) bek. e) pont) 

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről (4. § (5) bek., c) pont, cc) alpont)

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről (5. § c) pont

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 
Frissítve: 2018.05.28 15:05