1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Táplálkozás-tudományi Főosztály

Táplálkozás-epidemiológiai vizsgálatokat végez a táplálkozással összefüggő nem-fertőző megbetegedések, ill. hiányártalmak felderítése érdekében. Vizsgálja a lakosság tápláltsági állapotát antropometriai mérések és a táplálkozással összefüggő biokémiai markerek meghatározásának segítségével. Humán megfigyeléseket folytat és laboratóriumi vizsgálatokat végez biológiai mintákból a táplálkozással összefüggő változások, illetve megbetegedések felderítése érdekében. Vizsgálja és irányítja a lakosság egészséges táplálkozását szolgáló integrált programok kidolgozásának és bevezetésének lehetőségeit, feltételeit (élelmezés- és táplálkozáspolitika). Részt vesz egyetemek és társintézmények szakirányú munkájában, továbbképzéseket szervez, közreműködik az intézet oktatási tevékenységében.

Főosztályvezető:

Zentai Andrea

E-mail: zentai.andrea@nngyk.gov.hu

Tel.: (1) 476 6468 vagy +36 30 279 1487


Alkalmazott Táplálkozástudományi Osztály

A közétkeztetés, a betegélelmezés területén országos szintű vizsgálatok koordinációját, szakmai irányítását és az eredmények elemzését végzi, amely információt nyújt a kórházi és kórházon kívüli dietetikai szakellátás és a betegélelmezés minőségéről, kidolgozza a feltárt problémák megoldására szolgáló javaslatokat. Különböző típusú közétkeztetésben – gyógy-élelmezésben vagy egyéb intézményekben – alkalmazott hagyományos, illetve különleges igényeket kielégítő étrendek dietetikai vizsgálatát végzi, beleértve az étrendek minőségi és mennyiségi értékelését, valamint igény szerinti szakvéleményezését. Közétkeztetésben – gyógy-élelmezésben vagy egyéb intézményekben – alkalmazandó étrendeket tervez az ide vonatkozó szakmai irányelvek és jogi követelmények szerint energia- és tápanyag számítással, nyersanyag-összesítés készítésével. Közreműködik az élelmezés-egészségügyi jogszabályok, irányelvek előkészítésében, elkészítésében, emellett a táplálkozás- és élelmezés-egészségügy, valamint dietetika szakterületén szakmai állásfoglalásokat, szakvéleményeket készít. Részt vesz a táplálkozási ajánlások és a tápanyagtáblázat folyamatos felülvizsgálatában, javaslatot tesz a korszerűsítésre, változtatásokra a Táplálkozás-epidemiológiai Osztály együttműködésben. Segíti a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a megyei kormányhivatalok, valamint a népegészségügyi feladatkörükben eljáró járási (főváros, kerületi) hivatalok szakmai ellenőrzési munkáját: intézetek részére az élelmezés-, táplálkozás-, betegélelmezés-, dietetikai szakmai ellenőrzési munkában szakmai, módszertani segítséget nyújt. Feladatai között szerepel az igény szerinti étrendi tanácsadás, felvilágosítás a betegségmegelőző egészséges táplálkozás témakörében, valamint speciális diétákkal kapcsolatos tájékoztatás, és az egyéni, illetve különböző lakossági csoportok táplálkozásának, tápláltsági állapotának vizsgálata. Feladata a táplálkozási szokások felmérése, antropometriai vizsgálat, széleskörű energia- és tápanyagbevitel számítás. Közreműködik a táplálkozással összefüggő betegségek megelőzését szolgáló programok, modellek kidolgozásában, táplálkozási ismeretek oktatásában és elterjesztésében a lakosság számára. Sporttáplálkozási vizsgálatokat végez, illetve egyéni táplálkozási tanácsadást nyújt sportolók részére. Gyakorlati képzéseket szervez, működteti az intézet tankonyháját.

Tel.: (1) 476 6468 


Varga Anita

Mb. osztályvezető

E-mail: varga.anita@nngyk.gov.hu

Tel: (1) 476 1100/2627 vagy +36 20 264 7117

Táplálkozás-epidemiológiai Osztály


Frissítve: 2023.08.18 10:41