1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztatás az eljárások sikeres megindításával kapcsolatban

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az eljárások megindítása szempontjából két lényeges információra hívja fel a figyelmét! 

1. Kérelem visszautasítása nem előírt formában előterjesztett kérelem esetén

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdésében felsoroltak –gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság ügyfélként eljárva, vagy az ügyfél jogi képviselője – kötelesek az elektronikus ügyintézésre, ennek értelmében a gazdálkodó szervezet ügyfél, vagy az ügyfél jogi képviselője köteles elektronikusan beterjeszteni kérelmét, beadványát a hivatali kapun keresztül.

Amennyiben a törvényben előírtak ellenére ügyfelünk nem elektronikusan terjeszti be kérelmét – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 46. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében – az OGYÉI 2018. február elsejét követően automatikusan visszautasítja azt. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

2. Kérelem visszautasítása igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének elmulasztása esetén 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § és a 73. § (4) bekezdése, valamint a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében az eljárást kezdeményező fél az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor köteles megfizetni, és a befizetést igazolni. Az OGYÉI 2018. február elseje után minden olyan esetben, amikor az ügyfél az eljárás megindításakor az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését elmulasztja, a kérelmet – az Ákr. 46. § (1) bekezdésére hivatkozva –visszautasítja.

Frissítve: 2018.02.21 13:53