1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás a jogosultak felé a kísérőiratok V. számú függeléke vonatkozásában

Figyelemmel arra, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (1)-(2) bekezdései alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2023. augusztus 1. napjával beolvadás útján megszűnt, és általános jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK), a gyógyszerek kísérőiratainak V. számú függelékével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a jogosultakat.

Az új szervezetben a hatósági kommunikáció és ügyintézés – további tájékoztatásig – változatlan csatornákon és módokon folytatódik.

A kísérőiratok V. számú függelékében található elérhetőségeken keresztül a mellékhatások továbbra is bejelenthetők közvetlenül a Hatóság részére a honlapon keresztül működtetett online bejelentő felületen: https://mellekhatas.ogyei.gov.hu/ és e-mail elérhetőségünkön: adr.box@nngyk.gov.hu. Ennek megfelelően kértük az V. függelék módosítását.

Kérjük, hogy papír alapú bejelentéseiket a továbbiakban a szervezet új elnevezését használva (NNGYK-nak címezve), a kísérőiratok V. számú függelékben szereplő, változatlanul elérhető postafiókra (H-1372 Budapest Postafiók 450) kerüljenek megküldésre.

A névváltozást a kísérőiratok nyomtatott verziójában a soron következő csomagolóanyaggyártás alkalmával szükséges bevezetni, ezzel kapcsolatban külön módosítás előterjesztése nem szükséges.


Frissítve: 2023.08.21 12:38