1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei https://ogyei.gov.hu/kapcsolat/
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai https://ogyei.gov.hu/magunkrol/
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) https://ogyei.gov.hu/kapcsolat/

Humánerőforrás Főosztály:
https://ogyei.gov.hu/humaneroforras_foosztaly
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend https://ogyei.gov.hu/kapcsolat/
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nincs közzétételi kötelezettség
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nincs közzétételi kötelezettség
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nincs közzétételi kötelezettség
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nincs közzétételi kötelezettség
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nincs közzétételi kötelezettség
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve https://ogyei.gov.hu/kiadvanyaink/
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Törvényes felügyeletet ellátó felettes szervezet: Belügyminisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4., Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314., Telefonszám: +36-1-441-1000 Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858 E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu, (2022. május 24-et megelőzően Emberi Erőforrások Minisztériuma 1051 Budapest, Akadémia utca 3.)

Tájékoztatom, hogy az Ogyéit érintő kérdésekben Nincs másodfokú hatóság, ezért az Ákr. 116. § (4) d.) pontja szerint nincs helye önálló fellebbezésnek a hatósági döntéseivel szemben, hanem közigazgatási per indítható az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján.

Frissítve: 2023.01.11 17:00