1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Rendezvénybejelentések módja 2017. 01.01-től 2018 01.04-ig

A 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 14. § (10) bekezdése szerint 2017. január 1-jétől az ismertetési tevékenységet folytatóknak elektronikus úton kell bejelenteniük a szakmai rendezvényekkel, tanfolyamokkal összefüggésben, illetve az általuk szervezett rendezvényekkel kapcsolatban nyújtott támogatásokat.

A bejelentések céljára az OGYÉI az rendezvenytamogatasok@nngyk.gov.hu email címet hozta létre. Kérjük, hogy a bejelentéseket az alábbiak szerint küldjék meg:

A Gyftv. 14. § (11) - (13) bekezdései által előírt adatokat az innen letölthető táblázatos formában várjuk.

· Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében a rendezvényeketmindig tárgyévenként összesítve küldjék meg, tehát a korábban már bejelentett rendezvényeket ne töröljék a táblázatból, hanem mindig csak az újabb bejelentésekkel egészítsék ki.Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a táblázat egyes celláit a megfelelő adatokkal töltsék ki!

· A szükséges melléklet(ek)et (szerződéseket) úgy kell beküldeni, hogy a csatolt pdf fájl nevében feltüntetik az excel tábla adott sorszámát (cégnévvel és a rendezvény nevével). Az a cél, hogy ezáltal könnyen azonosítható legyen, hogy a táblázatban felsoroltak közül melyik rendezvényhez tartozik az adott melléklet.

· Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentéshez csak az ismertetési tevékenységet folytató által szervezett rendezvényen szereplő előadásokkal kapcsolatos szerződés(ek)et kell kötelező jelleggel csatolni.

A rendezvényekkel összefüggő, további szerződéseket és dokumentumokat (pl: a részvételi díj befizetését igazoló dokumentum, a rendezvényhez nyújtott támogatás összege, a szervezés költségét igazoló dokumentumok, valamint a rendezvénnyel összefüggésben kötött további szerződések) csak az OGYÉI ilyen irányú, kifejezett kérésére kell megküldeni.

Frissítve: 2018.01.09 11:30