1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

MEDINVEST-NEO Egészségügyi Befektető Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

a) a közhírré tétel napja

2018. szeptember 26.

b) az eljáró hatóság megnevezése

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/26561/2018, gyógyszer-forgalmazás ellenőrzése

d) a jogsértő neve

MEDINVEST-NEO Egészségügyi Befektető Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

A MEDINVEST-NEO Egészségügyi Befektető Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügyfél) által működtetett, 5530 Vésztő, Kossuth u 38. cím alatti Magyar Korona Patika Gyógyszertárban az OGYÉI 2018. május 23. napján hatósági ellenőrzést végzett.

Az OGYÉI megállapította, hogy az Magyar Korona Patika Gyógyszertár 2011. évtől 2018. év áprilisáig szabálytalan módon a gyógyszertár készletét olyan telephelyre helyezte ki, amely nem szerepel a hatályos működési engedélyben, továbbá 75 alkalommal 102 doboz vényköteles fokozottan ellenőrzött hatóanyagot tartalmazó (P4) gyógyszer tekintetében valósult meg szabálytalan gyógyszerkiadás, mivel ezek vény nélkül kerültek kiadásra egészségügyi szakemberek részére.

Az OGYÉI megállapította, hogy az Ügyfél a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli, nem a közforgalmú gyógyszertár gyógyszerkészletéből történő kiadásával megsértette az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (Gytv.) 12. § (2) és (4) bekezdéseit. Továbbá a P4 minősítésű hatóanyagot tartalmazó vényköteles gyógyszerek vény nélküli jogszerűtlen kiadásával az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (Rendelet) 16. § (3) bekezdését.

A Magyar Korona Patika Gyógyszertárban jogszerűtlenűl gyakorolt 102 doboz gyógyszert érintő gyógyszerkiadási tevékenység, valamint a jogszerűtlen gyógyszertári készlet kihelyezés megalapozza az 1.216.025,- Forint bírság kiszabására vonatkozó szankciót.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

Gytv. 12. § (2) és (4) bekezdései, valamint a Rendelet 16. § (3) bekezdése.

g) a döntés rendelkező része

A MEDINVEST-NEO Egészségügyi Befektető Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot mint a Magyar Korona Patika Gyógyszertár (5530 Vésztő, Kossuth u 38.) egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár működtetőjét a gyógyszerek kiadására vonatkozó szakmai szabályok és jogszabályok súlyos megsértése miatt 1.216.025 ,- Ft, azaz Egymillió-kétszáztizenhatezer-huszonöt forint bírság megfizetésére kötelezem, és egyidejűleg azonnali hatállyal megtiltom a Magyar Korona Patika Gyógyszertárban (5530 Vésztő, Kossuth u 38.) a jogsértő gyógyszerkiadási tevékenység további folytatását.

h) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás ténye

A döntés bírósági felülvizsgálata nincsen folyamatban.

Frissítve: 2019.01.08 12:34