1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztató gyógyszerek éves fenntartási díjának fizetési kötelezettségéről

Tisztelt Partnereink! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. § (6) bekezdése alapján a gyógyszerek „évenkénti fenntartási díjat a tárgyév január hó 31-ig kell az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére megfizetni”. Intézetünk a fenntartási díjról szóló számlát minden esetben a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjának állítja ki, kivétel ha ettől eltérő kérést kaptunk a mai napig az idei évre vonatkozóan. A számlák kipostázása 2018. január 19-én fejeződik be. 

Felhívjuk ugyanakkor partnereink figyelmét, hogy a fenntartási díj igazgatási szolgáltatási díjnak minősül, melynek befizetési kötelezettsége független a számla megküldésétől.

A fentiek alapján a fenntartási díj megfizetési kötelezettség a számla kézhezvételétől függetlenül január 31-ig kötelező. 

Felhívjuk Partnereink figyelmét arra is, hogy a jogszabály 2017.01.01-től hatályba lépett módosítása alapján 25/B. § (6a) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszer forgalmazását felfüggeszti, ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja az (1) bekezdés alapján fennálló fenntartási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a (6) bekezdésben foglalt határidőben nem tesz eleget. 

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nem a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja fizeti terméke után az éves fenntartási díjat, hanem egy másik jogi személy, és ezt nem jelezte intézetünknek, kérjük, hogy ezt az OGYÉI-nek jelezni szíveskedjenek, hogy a kiállított számlát módosíthassuk. 

A befizetések időben történő beérkezése érdekében az OGYÉI külön kérésre elektronikus úton (PDF formátumban) számlamásolatot küld Partnereinek. 

A fenntartási díjakkal kapcsolatban felmerülő kérdések, kérések esetén, az annualfee@ogyei.gov.hu e-mail címre várjuk szíves megkeresésüket. 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Tájékoztató gyógyszerek éves fenntartási díjának fizetési kötelezettségéről


 

Frissítve: 2018.01.17 16:37