1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Jogszabályi háttér

 • 1965. évi 4. törvényerejű rendelet a New Yorkban, 1961. március 30. napján kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről,
 • 1979. évi 25. törvényerejű rendelet a Bécsben, 1971. évi február 21. napján aláírt, a pszichotróp anyagokról szóló egyezmény kihirdetéséről,
 • 1998. évi L. törvény a Bécsben, 1988. december 20. napján kelt, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezmény kihirdetéséről,
 • a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet,
 • a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet,
 • a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet,
 • a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,
 • az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet,
 • az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet,
 • az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,
 • az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet,
 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény,
 • az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet.

Frissítve: 2023.04.27 12:35